Послушен и обиден или необиден и свободен?

Клаудио Наранхо за своята практика като гещалт-терапевт:

„За своята 17 годишна практика добре знам как пациентът приписва своята отговорност за постъпките си на другите, избирайки, че е по-добре да бъде послушен и обиден, отколкото необиден и свободен. Той е погълнат от „те“ и не чувства своя собствен порив и своята решимост“. К.Наранхо