Портите на ада и на рая

Прочут войн дошъл при учителя Хакуин и го запитал:

— Учителю, кажете ми: съществуват ли наистина раят и адът?

— Кой си ти? — попитал Хакуин.

— Аз съм Воин от личната гвардия на великия император.

— Глупости! — отсякъл Хакуин. — Кой император би държал такъв като теб? Приличаш ми на просяк.

При тези думи войнът задрънкал с големия си меч от яд.

— Охо! — рекьл Хакуин. —Значи имаш меч! Сигурно е твърде тъп, за да ми отреже главата.

При тези думи войнът не могъл да се сдържи, измъкнал меча и се заканил на учителя. А той продумал:

— Сега знаеш половината от отговора! Ти открехваш вратите на ада!

Войнът се отдръпнал, прибрал меча и се поклонил.

—А сега знаеш другата половина — казал учителят. — Ти отвори портите на рая. „