Отхвърленият жених

„Живял един млад тайванец, отчаяно желаещ ръката на красиво момиче. В течение на четири години той й пишел писма всеки ден, в които изливал любовните си чувства.

Ако младият човек не бил предприемал подобни усилия, красивата девойка едва ли би се омъжила за този, за когото в крайна сметка се омъжила – а той бил пощальонът, който й носел всичките тези писма.“

из книга с притчи

Има моменти, в които се подготвяме да действаме. Има моменти, в които вече трябва да действаме, иначе ще предпочетат „пощальона“. Ако това е отговорът, който „Уроците на любовта“ ви донесоха, вижте дали не е дошъл моментът за действие. И, дори да е малко тревожно в началото,  да го направите. Каквото и да означава това.