Няма мъдрост без любов

„Лесно е да обичаш един съвършен Бог, безукорен и непогрешим, какъвто е Той. Много по-трудно е да обичаш своите ближни, другите хора с всичките им несъвършенства и недостатъци.

Не забравяй, можеш да познаеш само онова, което си в състояние да обичаш.

Няма мъдрост без любов. Освен ако не се научим да обичаме Божието творение, не можем нито да обичаме истински Бога, нито да го познаем истински.“   Елиф Шафак

Това е петнадесетото от „правилата на любовта“ в книгата „Любов“ на Елиф Шафак. Ако то днес идва при вас по принципа на синхроничността, може би е защото имате нужда от напомняне, че ако не разбирате нещо, вероятно правилните усилия да го разберете трябва да бъдат насочени към емпатията, т.е. умението ви да се поставите на мястото на другия.

Емпатията е нашата способност да разбираме чрез енергията на любовта и тя може да бъдe практикувана не само по отношение на другите, но и по отношение на самите нас. Знам, че най-успешно се боря с вътрешните си критики, когато успея да разбера какво е това, което е породило поведението, за което се упреквам.

Мъдростта е срещата на ума със сърцето, тя е емоционалната интелигентност в действие – днес тази мисъл идва да ви напомни, че е време разбирането, което носите в себе си, да проникне по-надълбоко и да стане разбиране не само на нивото на ума, но и на сърцето…