Не позволявай да бъдеш воден чрез външни правила

„Да правиш нещата погрешно, да правиш грешки е в реда на нещата и дори може да ти донесе по-голям растеж от избягването да правиш грешки. В „лошите неща“ е семето на светлината, което спи. Само чрез преживяването на лошото отвътре, ти може да преживееш доброто като красиво, чисто и истинско. Ти, Богът, който е вътре в теб, си се гмурнал в дълбокото (в материалната реалност) за да познаваш чрез опита, а не да прилагаш познанието в опита. В този смисъл няма не-духовни неща. Целият опит е свещен и значим. Не позволявай да бъдеш воден чрез правила отвън, които да ти диктуват какво е здравословно, правилно и духовно за теб. Нека пробният камък е твоето сърце: ако то усеща, че нещо е правилно за теб, значи то е добре. Освободи се от всичко останало.“

Памела Крибе, „HEART CENTERED LIVING, Messages inspired by Christ consciousness“ , стр. 12

Една от най-основните характеристики на духовното съзнание в съвременността е, че източникът на духовни правила е преместен от традиционните външни авторитети вътре в самия човек. И по-точно – в сърцето му. Според много съвременни автори преминаването на вярата от „Бога, вън от мен“, към „Бога, вътре в мен“, е преминаване към най-високата и зряла форма на духовно самосъзнание (вижте, например, описанието на Морган Скот Пек за четирите нива на съзнание и в частност – мистичното).

Ако мисълта на Памела Крибе по-горе идва сега при вас, тя е само за да ви напомни, че вие сте своят основен и най-важен Авторитет. Никой друг не знае по-добре от вас какво иска сърцето ви. Никой друг не знае по-добре от вас как изглежда животът ви „отвътре“, „под повърхността на кожата ви“. Никой друг освен вас не е преживял това, което вие сте преживели, и не разполага със знанието, дошло чрез това преживяване – включително и опита от неизбежните отклонения по пътя, които често наричаме грешки. Вие и вашето най-дълбоко същество знаете най-добре кое е най-доброто за вас. И това е особено важно да ви бъде напомнено точно сега, точно в този момент.

Камелия