Напътствия от миналото

„Воинът никога не забравя миналото. Той знае за Духовното търсене на човека, което е написало някои от най-хубавите страници на историята. Познава и някои от най-лошите й глави: кланета, жертвоприношения, мракобесия. Духовното търсене е било използвано за лични цели, а идеалите му са служили като щит за ужасни намерения.

Воинът е чувал забележки от рода на: „Как ще узная дали това е правилният път?“ Виждал е много хора да се отказват от търсенето, тъй като не могат да си отговорят на този въпрос.

Воинът не изпитва съмнения; той следва една безпогрешна формула.

„По плодовете ще познаете дървото“, е казал Исус. Воинът следва това правило и никога не греши.“

Паулу Коелю

Мъдро е да се учим от опита си. И воинът на светлината знае това. В своя опит той е виждал много пъти как „пътят към ада е бил застилан с добри намерения“ и затова сега пристъпва към целите си много внимателно. Първо се запитва дали доброто му намерение води до също толкова добър резултат и едва след това действа. Тъй като неговата опора не е само във вътрешното му чувство за правота, той знае, че неговата истина рано или късно ще издържи теста на реалността. И плодът от дървото му ще е сочен и вкусен.