Крайна неотложност

„Религията изисква крайна неотложност. Ако отлагаш, няма никога да можеш да станеш религиозен. Така както си, ти вече си закъснял; ти вече много време си загубил за безсмислени неща, които ще ти се вземат. Заради всичко, което притежаваш, ти губиш живот. Той не е евтин, той е много скъп. Един ден ще имаш много притежания, но теб вече няма да те има.“

Ошо