Кое е неразбираемото?

‎“Ние се опитваме да разберем хората, за да преценим дали заслужават нашата обич, но в действителност, докато не ги обикнем, ние не можем да ги разберем. Необичаното е неразбираемо.“

Мериън Уилямсън