За търсенето на любов

„Търсенето на Любов ни променя. Който е тръгнал да търси Любов, съзрява по пътя. В мига, когато тръгнеш да търсиш Любовта, започваш да се променяш отвътре и отвън.“  Елиф Шафак

Това е единайсетото от правилата на Любовта от книгата на Елиф Шафак „Любов“. Ако днес то пристига като един от уроците на любовта, може би е, за да ви напомни, че по отношение на любовта важен е процесът, а не крайният резултат. Ако в момента чувствате обезсърчение, че вече толкова време вървите по пътя си и все не стигате, вероятно е време да погледнете назад и да видите всичките тези промени, които междувременно – докато сте вървели по пътя в търсенето на любовта, – са се случили вътре във вас.