Истинското желание

„Когато една значителна група от хора изберат свободата и любовта вместо ненавистта към себе си и разрушението, това ще се прояви в материалната реалност и Земята ще откликне. Тя е чувствителна към това, което става вътре в хората и реагира на вашите вътрешни движения.“

Памела Крибе

Служителите на светлината, както тя нарича тази група хора, се свързват със силата си, когато си спомнят причината, заради която са дошли на Земята – да я направят по-хармонично място на живеене. И понеже те знаят, че хармонията вън от тях започва с хармония вътре в себе си, те са много будни към всяко вътрешно състояние, в което осъждат или отхвърлят нещо в себе си. Те знаят, че всяко осъждане води до отхвърляне, всяко отхвърляне води разделение, всяко разделение води до конфликти и борби.

Затова служителите на светлината много внимателно следят за всякакви мисли, които пораждат осъждане и самоосъждане. Ако забележат нещо, което не харесват у себе си и у другите, те се опитват първо да го разберат. Те знаят, че зад външната фасада се крие нещо друго – зад агресията стои страхът, зад гнева – болката от нараняването, зад манипулациите – слабостта, зад грешките – незнанието и липсата на опит, зад желанието за власт – нуждата от любов. Затова те заместват осъждането с желание за разбиране. И когато разберат истината, се появява и решението. Защото разбирането не означава приемане. То е акт на промяна чрез творчество и мъдрост.

„Истинското ви желание е не да имате власт, а да бъдете истински креативни. Истинското творчество означава да сте във връзка с вашата собствена Божественост. Тъй като вие сте Божествени същества, независимо дали правите нещо или не, вие винаги създавате някакъв вид реалност. Творчеството е вашата истинска природа. “ Памела Крибе

Когато служителите на светлината си спомнят за своето истинско желание, те не се отказват от своите земни желания за споделена любов, за вдъхновяваща работа или нещо друго. Те продължават да търсят своите начини да ги постигнат, но препятствията, които срещат по пътя си, не ги разстройват. Не ги разстройва забавянето или липсата на нещо. Те знаят, че истинското им желание е да бъдат творци на Земята и да трансформират енергиите на негативността вътре в себе си.