Храбри души

Препоръчвам ви тази книга – „Храбри души“ с подзаглавие „Сами ли избираме предизвикателствата преди да се преродим?“ Нейният автор – Робърт Шварц, представя теорията за планирането на нашия живот на духовно ниво по такъв начин, че дори скептикът в теорията за прераждането и неумиращата ни душа би си казал: „Защо пък не?“

Всъщност дори не е необходимо да вярваме в теорията за реинкарнацията, за да извлечем ползите от тази книга. Както пише Шварц:

Целта да напиша тази книга не е да ви убедя в абсолютната реалност на планирането преди нашето раждане, а по-скоро да предложа, в желанието си да бъда полезен, една идея, която ми помогна изключително. Моля само да размислите над подобна възможност. Не е необходимо да вярвате в концепцията, за да имате полза от нея. Необходимо е само да се запитате: „Ами ако все пак? Ако наистина съм планирал/а  това преживяване преди да се родя? Защо тогава съм го направил/а?“ Самото задаване на тези въпроси придава ново значение на жизнените предизвикателства и ни кара да се впуснем по пътя на самопознанието.

Този път не изисква специална вяра в духовността или метафизиката, единствено интерес към личностното развитие и придобиването на мъдрост“.

Това е книга, която, ако се чете непредубедено, може радикално да промени възприятието ни за живота. След нея е трудно да гледаме на живота си по стария начин, защото ще интерпретираме случващото се много по-различно. Откриваме, че вместо мисли на оплакване и самосъжаление, по-често си задаваме въпроси като: „Какъв е смисълът на това, което ми се случва сега? Какъв урок мога да науча от този житейски опит? Как мога да превърна страданието в съ-страдание, а безсилието във вътрешна сила?

Доверявам се на тази книга, защото не подтиква към сляпа вяра към една теория, а провокира разсъждения в търсенето на смисъл на живота ни. Помага да намираме решения, където други теории не помагат. Показва как биха изглеждали нещата през призмата на Голямата картина, там където се редуват животът и смъртта. Подтиква да излезем от манталитета на жертвата и да поемем отговорност за живота си, при това в още по-голяма степен отколкото са способни да направят его-ориентираните психотерапии. И най-важното – подкрепя развитието на най-важните качествата – любовта и мъдростта.

Ако я прочетете, ще разберете, че „планирането, което правим преди да се родим, е подробно и многостранно. То включва подбора на жизнени предизвикателства, но не се ограничава само до тях.“ Тази теза е подкрепена с емпиричен материал, придобит от изследването на жизнените планове на десетки хора чрез сътрудничеството с медиуми, имащи достъп до информация за измеренията между преражданията. В книгата са представени историите на десетина от тях, всеки от които е имал причина за голямо страдание в живота си – такива като сериозни болести,  глухота по рождение, алкохолизъм, злополуки и травми, загуба на любим човек. А това не са никак лесни съдби! Духовната перспектива и разбирането на житейските трудности като предварително планирани предизвикателства на едно не-материално ниво обаче сменя радикално гледната точка. Същите тези хора стават „храбри души.“ Превръщат се в герои, които съзнателно са избрали да им е по-трудно, отколкото на останалите.

„Нужна е голяма смелост, за да живееш в съответствие с изготвените преди раждането ни планове. Моето желание, моето най-горещо пожелание е да разпознавате огромната смелост, която проявявате всеки миг от всеки ден, когато с всеки дъх затвърждавате решението си да се възползвате от своите предизвикателства и да се учите от тях. Чрез това разпознаване ще откриете душата си.“

Робърт Шварц

Не е необходимо да вярваме в духовното, за да разпознаем ползата от тази книга. Откриваме я лесно, ако си зададем въпроса: „Какъв бих бил, ако тези трудности в живота ми не се бяха случили? Какъв по-различен човек бих бил сега, ако живота ми беше по-лесен?“ Ако успеете да видите това „по-различно“, вече сте на път да видите и себе си като Храбри души.

Това е наистина прекрасна книга, която връща достойнството ни като духовни същества и ни напомня, че светският успех и духовните постижения може да бъдат много различни и дори противоположни неща.

Камелия