Памела Крибе: Често на Земята творческият процес е борба

Често на Земята творческият процес е борба. Обикновено срещате много съпротива при претворяването на мечтите си в реалността. Менталното творчество в астралния свят е много по-лесно. Там няма разлика във времето между представата и реалното реализиране. Освен това можете да сътворите всякаква реалност, каквато ви се прииска и която можете да измислите. Няма ограничения. В момента, когато си представите прекрасна градина, вече можете вече да влезете в нея.

Да „родите” идея на Земята и да я направите реална в материалния свят е велико усилие.

То изисква твърдо намерение, настойчивост, ясност на ума и вярващо сърце. На Земята ви се налага да имате работа с ината и съпротивата на материалния свят. Налага ви се да преодолявате противоречивите импулси в себе си, да се борите със съмнението, отчаянието, недостига на знания, загубата на вяра и т.н. Творческият процес може да бъде затруднен, дори да претърпи крах заради всеки от тези елементи.

Но именно тези потенциални проблеми и дори поражения са причините, които правят живота на Земята толкова ценен. В този процес най-ценните учители са препятствията.

Те предават на земния опит много по-голяма дълбочина и ширина, отколкото липсата на усилия в астралния свят. Лесното поражда ниска ценност (по-долу ще се върнем отново на този въпрос). Астралните същества, които нямат земен опит, знаят и разбират това много добре.

Често сте обезкуражени и дори отчаяни от трудно подвижната си реалност. Много често реалността ви не отговаря на вашите желания и надежди. Много често творческият процес завършва с разочарования и болка. Обаче в това откривате ключа към мира и щастието. Намирате ключа в сърцето си. И обхващащата ви радост е несравнима с нищо, което е сътворено на астралните нива. Това е раждането на вашето майсторство, на вашата божественост.“

От книгата на Памела Крибе „Ченълингите на Йешуа“