Да си истински – отвътре и отвън

През дълги периоди от живота ми и по време на многобройни кризи съм изпитвала силно раздразнение. Не можех да разбера защо хората не виждат нито мен, нито истината… Мислех си, че са слепи. Но това беше урок за мен. Тяхната слепота отразяваше нещо в мен. Помислих си, че трябва да стана по-силна и да порасна, но това само втвърди пластовете.

Днес знам, че ако светът около мен не се държи истински, това се дължи основно на факта, че аз самата не съм истинска. Днес цялото ми същество се стреми да достигне тази истина.“

Шари Аринсон, автор на книгата „Раждане – когато духовното и материалното се слеят“.

Ако синхроничността ви донесе тази мисъл днес – време е за повече истинност, за повече автентичност. Един от начините, по които разбираме за съдържанията в нашето подсъзнание, са проекциите – първо виждаме кое е това нещо във външния свят, което ни дразни (или привлича), и след това търсим какво означава то за нас. И така достигаме до истината.