По-добре крачи напред този, който има силата да се изправи след падането

Ето още малко подкрепящи думи за „превенция“ на обезсърчаването, което е един от най-големите врагове по пътя на вътрешните промени и духовна трансформация. Защото, колкото по-голяма е търсената промяна, толкова по-голямо е усилието, толкова по-голямо е търпението, толкова по-голямо е изпитанието да се откажем. В такива случаи споделеното от хора, поели по духовния път много преди нас, действат подкрепящо. Такива като на Бо Ин Ра в книгата му „Книга за живия Бог“:

„Всеки, който твърдо иска да постигне целта, трябва да спре да обръща внимание на праха от всекидневието и на малките петна, появили се на дрeхата му по неговия път.

Кракът ти ще остане трайно залепнал  на едно и също място и ти никога няма да се довериш на своите крачки, ако се оставиш да бъдеш смутен по своя път от грешките, които не можеш да избегнеш напълно.

Ти ще загубиш най-ценните си сили, ако искаш да подражаваш на „светеца“ и ако се опитваш на всяка цена да се запазиш „без грешки“…

Не можеш да използваш силите си, ако постоянно си загрижен да избягваш всяка грешка, защото навсякъде където си истински деен, ще изпадаш същевременно в грешки и прегрешения, без да си го искал.

А паднеш ли дълбоко там, където не си искал да паднеш, вдигни се веднага и забрави, че някога си падал!

Но дори и тогава, когато твоята воля те е довела до падение, не бива да имаш друга грижа освен моментално пак да се изправиш на крака!

Наистина по-добре крачи напред този, който чувства в себе си силата да се изправи след падането, отколкото оня, който е в непрекъснат страх избягва всякакво препъване!“

Бо Ин Ра, Книга за живия Бог

Страхът от грешки понякога е най-големият саботьор по пътя към промените, по който сме поели. Ако разпознаете, че в момента все още чувате неговия глас и дори го слушате, направете избор: кое е по-важно за вас сега – да се предпазвате от грешки или да направите промените в живота си, които искате, дори и това да означава, че ще има и грешки?