Бони Грийнуел за седемте категории явления, преживявани по време на събуждането на кундалини

За хората, които искат да знаят малко повече за феноменологията на спонтанно събуждащата се кундалини, ето още информация в тази област. Тя е мой превод на статия от сайта на Бони Грийнуел – професионален психотерапевт в традицията на трансперсоналната психотерапия, съосновател и директор на Мрежата за изследване на кундалини, обединяваща професионалисти в областта на човешкото здраве, учени и изявени личности. Тя е и автор на една от най-популярните книги за събуждащата се кундалини – Energies of Transformation: A Guide to the Kundalini Process (издадена 1995-та година), както и на  The Kundalini Guide: A Companion for the Inward Journey (издадена съвсем наскоро, април 2014). И двете книги са наръчници в

bonnie

разбирането и управлението на процесите на събудената духовна енергия в човешкото тяло, обобщавайки двадесет и пет годишния опит на Бони Грийнуел в тази област и разговорите й с над 2000 човека, преминали през подобни преживявания. В краткото представяне на нейната втора книга пише:

„Избухването на енергията кундалини от нейното тайно гнездо в основата на гръбнака е била почитана от някои като носеща екстаз и просветление и омаловажавана от други само като инвалидизираща, ужасяваща и опасна. Мистиците може да я нарекат метод за трансформация. Скептиците гледат на нея като на въображение. Всеки, който я е преживял, знае, че тя е мистерия и опит, който дълбоко променя живота на човека.“

Основен фокус на тази книга са седемте категории феномени, които съпътстват пробуждането на кундалини, и това е тяхното кратко описание, така както самата авторка го е представила в сайта си:

1. Прана-активности или крии. Това са интензивни неволеви движения на тялото като тремор, вибриране, треперене, чувството за електричество, гъдел или внезапни приливи на енергия, която залива тялото.

2. Йога-феномени. Тялото неволево извършва йога пози (асани) или движения с ръцете (мудри), които човек никога пред това не е дори виждал, а психиката може да продуцира символни образи, или звуци на напяване, думи на санскрит, тонове или различни звуци от рода на жуженето на пчели, или ударни инструменти. Някои хора спонтанно създават и влизат в ритуални дейности.

3. Физиологични проблеми. Активация на латентна болест или псевдо-болест, явни сърдечни проблеми, стомашно чревни разстройства, драматични изблици на горещина и студ, болки в областта на гърба, главата, стомаха или палците на краката. Тези и други трудности са атипични и обикновено са трудни да бъдат диагностицирани и да бъдат лекувани, защото не са консистентни на добре познатите болести, както и защото идват и си отиват спонтанно.

4. Психологични и емоционални катаклизми. Интензификация на нерешените психологически проблеми, страх от смъртта или полудяване, рязка смяна на настроенията, непреодолими вълни на тревожност, гняв, вина или депресия, които може да изглеждат като несвързани с никакви лични проблеми, вълни на състрадание, безусловна любов или изострена чувствителност към настроенията на другите.

5. Екстрасензорни преживявания. Визуални (например, светлини, символи, образи на същества, картини от минали животи, видения); визуални (като чуване на гласове, музика или фрази) или обонятелни (като да ти мирише на сандалово дърво, парфюми или тамян).

6. Парапсихологични преживявания. Получаване на информация по екстрасензорен начин, необичайни синхроничности, лечебни способности, виждане или усещане на аурите, електрическа чувствителност и психокинеза са най-често докладваните окултни явления. Понякога има драматично събудена креативност.

7. Самадхи или сатори-преживявания. Поглъщане на съзнанието от мистични състояния на единение, покой, светлина или енергия, понякога с ясно възприемане на екзистенциалните истини; или дълбоко чувство на това „Аз съм това или Онова чисто и отворено съзнание“ без чувството за идентичност какво съм наистина. Може да има по-малко интензивни състояния на транс, които носят покой, радост, вълни на блаженство. Това може да се случи по време на медитация, след медитация или спонтанно, по всяко друго време.

Моля обърнете внимание: Всяко от тези феномени може да се случи независимо от пробуждането на кундалини по различни други причини. Особено ако има интензивни физиологически проблеми, трябва да бъде направено медицинско изследване, за да отстрани дали става дума някаква болест или неврологично разстройство. Но ако човек вече е имал драматични първоначални енергийни преживявания и във времето това е последвано от някоя от по-горните категории, най-вероятно става дума за кундалини-процес.“

7 Categories of Phenomena Experienced in the Kundalini Process © Bonnie Greenwell Ph.D. 1997

Derived from Energies of Transformation: A Guide to the Kundalini Process.

Вероятно можете да си представите как се чувства човек, който преживява подобни на гореописаните неща, но не знае каква е тяхната причина, а медицинските изследвания и лекарите също не могат много да му помогнат в тяхното разбиране и лечение. Вероятно можете да си представите и какво беше моето облекчение като психотерапевт, когато направих връзката между симптомите на спонтанно събудената кундалини и симптомите, които измъчваха или тревожеха не малка част от моите клиенти.  Нещо, което пораждаше много въпроси и неяснота – както за тях, така и за мен, изведнъж се намести, давайки разбиране за причините на това, което се случваше, и идеи за справяне с него.

Именно това беше основната причина да инициирам превода на книгата на Ел Колли, в която по един по-личен начин и чрез конкретни примери се дава възможност за запознаване с тази необичайна феноменология. Все още си задавам въпроса в каква степен спонтанното събуждане на кундалини е масов феномен, но дори и малцина да са тези, които ще намерят в информацията за феноменологията на спонтанното събуждане на кундалини отговор на своите парещи въпроси, знам, че това ще значи много за тях. Страхът и объркването, съпътстващи подобни явления, наистина могат да бъдат големи!

Това вероятно са и хората, които ще се зарадват да разберат, че още една глава от книгата на Ел Колли вече е преведена. Тя се казва „Изгнанието на болестта“ и е последната от нейната недовършена книга. Според мен да се превежда Ел Колли не е от най-лесните неща, защото езикът, на който тя пише, е богат и нюансиран. В още по-голяма степен това важи за тази глава. В нея, по един типичен за аналитичната психология начин и в стила на анализите от книгата „Болестта като път“ на Торвалд Детлефсен и Рюдригер Далке (която за мен е класика в областта на книгите за психосоматиката), ще видите как Ел Колли се опитва да разбере езика, на който говори болестта. Изследвайки значението на различните изрази, използващи думата гръб, тя се опитва да преведе какви са посланията на болките в гърба – източник на най-голямото страдание за нея, но и типичен проблем на събудената кундалини. Специални благодарности на преводачката на тази глава – Ресенска, за положения труд, както и на Петя Стоянова за редакторската работа!

Макар че броят изследвания и книги, проследяващи връзката между ума, тялото и духа, да нараства стремглаво, традиционната медицина и психотерапия все още са твърде материалистично ориентирани, за да отчитат по достойнство енергийния аспект на болесттта. Все още в доминиращата парадигма в науките за здравето на човека – телесно и психично, Духът не присъства като значим каузален фактор. Същевременно не е добре да се отива и в другата крайност – нещо, което е характерно за началния период, когато нещо ново се появява и възниква желанието да се отхвърли всичко постигнато досега като остаряло. Както предупреждава Бони Грийнуел, може да се предположи, че става дума за симптоми на събуждащата се кундалини, едва след като първо се използват средствата на традиционната медицина и психотерапия за изследване и диагностика.  Едва след като традиционният подход се окаже недостатъчен, е добре да се търсят и други ресурси.

Бони Грийнуел разглежда активизираната кундалини-енергия като израз на процеса на разпад на старата идентичност и разчистване на блокажите от миналото, като го нарича „процес на деконструкция“. В този смисъл събуждането на кундалини за нея не е централен, а съпътстващ духовното пробуждане феномен. За мен също.  Аз също гледам на теорията за спонтанното събуждане на кундалини като ценна и важна само в степента, в която ми помага да разбирам по-добре явленията, които наблюдавам в работата си като психотерапевт, за да мога да бъда по-полезна по този начин на клиентите си. За мен духовното развитие не е енергиен феномен, не е развитие на екстразензорни способности, нито въпрос на трансперсонални преживявания. То е процес на въплъщаване в живота на основните духовни ценности – такива като любовта, отговорността, осъзнатостта, цялостността, свободата, истината.  В този смисъл събуждането на кундалини за мен е епифеномен, т.е. страничен резултат от процеса на духовното пробуждане, а не духовна цел сама по себе си. Също така не е доказателство, че човекът, на когото всичките тези неща му се случват, вече има развито духовно съзнание. Смятам, че събуждането на кундалини в най-добрия случай е симптом на духовно пробуждане, но не и доказателство за наличието на духовна пробуденост.

Камелия Хаджийска