Ако не си щастлив

„Ако не си щастлив, провери дали някое от тези трите неща липсват:

  • Съгласие с момента; тотално приемане на приятни или неприятни ситуации;
  • „Аз не искам нищо“, „Аз съм нищо“;
  • „Аз съм тук за теб, за твоята радост“. „

Шри Шри Рави Шанкар, основател на международната фондация „Изкуството да живееш“