Ако не можеш да се бориш със своя любим …

„Ако не можеш да се бориш със своя любим, ако не можеш да се ядосаш, тогава е загубена автентичността на любовта…

Ако аз съм ядосан и съм потиснал яда си, тогава, когато обичам, потиснатият яд присъства и това умъртвява моята любов.  Ако не съм бил истински в яда си, гнева си, не мога да бъда истински и в любовта си. Ако си истински, си истински и в двете.

Две неща трябва да се направят, за да се издигнеш над ума: да медитираш и после да докоснеш нивото на отрицание на ума вътре в себе си. След това ще притежаваш любов, която няма да има своя противоположен полюс… Но когато си в рамките на ума, по-добре е да си истински, отколкото фалшив. И ако ти си действително истински, ще се случи едно уникално явление. Ще се отегчиш от безсмисленото движение между полюсите… Потиснатият ум никога не осъзнава истински, той е овладян от противоположностите.

Бъди истински и изстрадай реалността. Страданието е полезно. Изстрадай гнева, изстрадай любовта, изстрадай омразата. Помни само едно нещо: никога не бъди неискрен.“

От Ошо, “Книга на тайните”, том 1