Животът, основан на интуицията, изисква  висока степен на доверие

„Вие не разбирате истинската сила на вашето съзнание. Вашето съзнание е изградено от Светлина. Когато задържате нещо в съзнанието си, това нещо се променя. Съзнанието лекува, ако не го затъмнявате с мислите си и със склонността си към „действия”.

Затова животът, основан на интуицията, изисква  висока степен на доверие, тъй като изборите се основават само на това, което вие чувствате като правилно, а не което твърдят правилата на другите.

Следователно животът от сърцето иска от вас не само да освободите навика прекомерно да използвате ума и силата на волята, а също така ви приканва истински да повярвате на себе си.“

Памела Крибе, „Ченълингите на Йешуа“

Време е за интуиция и доверие към себе си – най-ценните неща в живота често са резултат на най-странните и причудливи идеи, които не знаем откъде идват, но усещаме, че трябва да ги последваме. Време е за повече интуиция и доверие в шепота на сърцето ви!