Третият монах

Ако сте си задавали някога въпроса защо ви е толкова трудно понякога, ето един възможен негов отговор. Той идва от една история, разказана от Хари Муди и Дейвид Карол в книгата им „Петте състояния на душата – карта на духовните преходи в живота ни„.

„Много, много отдавна, отшелник получил видение в пустинен манастир.

Видял безбрежен океан. На брега му стоял монах. Монахът скочил високо във въздуха и с блестящите си крила без усилие прелетял над огромната вода до божествената страна, намираща се от другата й страна.

Докато отшелникът се чудел на странното видение, забелязал, че втори монах приближил брега. Той също разтворил крилата си, но полетът му не преминал толкова гладко. Макар да успял да се добере до отсрещния бряг, той направил всичко, на което бил способен, за да не падне в бушуващите вълни.

Накрая на брега дошъл и трети монах. Най-малък и крехък от тримата, този монах също се издигнал във въздуха като другите, но крилата му били слаби и затова непрекъснато падал в бучащата стихия, като нагълтвал вода почти всеки път. Само благодарение на героичните си усилия и на титаничната си борба той стигнал най-накрая до другия бряг, полумъртъв и прогизнал до костите си.

След много размисъл отшелникът отишъл при духовния си учител и го попитал какво е значението на това видение.

Учителят интерпретирал видението по следния начин: „Първият монах, когото си видял, е богомолец, който се стреми да излети до небесата в нашето време – сега, когато религията и добрите хора са навсякъде и да се достигне до небесата е нещо съвсем просто.

Вторият монах изобразява онези, които ще поискат да достигнат небето във време, което ще дойде по-късно. Тяхното пътуване ще бъде много по-трудно.

Накрая, третият монах изобразява богомолец, който полага духовни усилия в най-далечното бъдеще, когато религията и справедливостта ще са почти изчезнали от повърхността на земята. В това мрачно време ще бъде изключително трудно дори да си въобразиш, че ще намериш начин да стигнеш до другия бряг.

Така че радвай се, защото живееш в нашето благословено време – приключил тълкуването духовния учител. – Но запомни, запомни на всяка цена: усилията на третия монах са най-ценни, по -скъпоценни от усилията на всички останали.“