ГЛАВА ТРИНАДЕСЕТА

От книгата на Гопи Кришна: „Кундалини – еволюционната енергия в човека“

Превод от руски: Петя Стоянова


Ако не се смятат необичайностите, а възможно даже анормалности, на психическите изяви, пробуждането на Кундалини е съвършено естествено, макар и рядко биологично явление, демонстриращо способността на здравия човешки организъм да достигне нови степени на еволюционно усъвършенстване. Единственото, което придава на този феномен странен, даже невероятен характер, е биологичният процес, който, започвайки в организма, води до проява на нетипични, едва ли не свръхестествени качества. На хората, притежаващи обширни знания за царството на животните, трябва да са известни случаи на странно поведение на много животни, необяснимо от гледна точка на известните биологични закони. Обаче тези, които приемат за даденост подобни форми сред нисшите форми на живот, се отнасят с голяма подозрителност към аналогични факти, когато става дума за далеч по-сложно устроения човешки мозък.

Да се отрича способността на човешкия организъм да претърпява органични процеси, водещи до развитие на свръхсетивен тип съзнание, означава автоматично да се отричат някои фундаментални концепции на религията, вдъхновената дейност на пророците и всевъзможни духовни явления. Ако човешкият организъм не е способен за развитие на мозъка и нервната дейност, съответстващо на висшите форми на съзнание, то той в същата степен не е способен и за проявлението на необичайни умствени способности и духовни качества поради простата причина, че всички съществуващи форми на живот на земята неизменно демонстрират пряка зависимост между своето органично устройство и нивото на съзнание. Така че би било ненаучно да се предположи, че човек се явява единствено изключение и че невероятното развитие на неговите психични възможности не се съпровожда със задължително развитие на съответния биологичен апарат.

Първият, съвършено резонно възникващ въпрос, е: по какъв начин могат да се случат развитието и трансформацията на човешкия мозък от гледна точка на това, че за последното хилядолетие човешкият скелет и, в частност, череп като вместилище на мозъка не са претърпели никакви забележими изменения? На това може да се отговори, че в дадения случай, развитието не е докоснало обема и формата на мозъка, а е засегнало само качеството и организацията на отделни негови части и връзки, а също и много фини елементи, присъстващи във всяка клетка на организма. Нежеланието на много интелигентни (в други отношения) хора да признаят реалността на психичните явления и ценността на духовния опит се крие в неспособността на емпиричната наука да постигне или проанализира истинската природа на жизнения принцип на клетките на организма – основната единица на всички живи структури. На днешния етап на знание пробуждането на Кундалини открива единствено възможния път за изучаване на финото биохимично вещество, благодарение на което организмът на определени хора е способен да работи далеч по-ефективно при същите размери на главата и мозъка, както и при останалите.

Грешно е да се смята човека за краен и завършен продукт на еволюцията, неспособен да излезе извън пределите, определени от неговата конституция. Между съвременния човек и човекоподобната маймуна, от която, както твърдят учените, той практически не се различава от няколкостотин хилядолетия, лежи пропаст. И все пак, престъпвайки границите на умственото развитие, непреодолими за другите членове на това семейство, човекът достига нов етап на развитие. Причината за този преход трябва да бъде вътрешна, тъй като никакви външни обстоятелства не могат да предизвикат радикални промени на умствените му способности.

Според разпространените индийски представи Кундалини притежава чудесни атрибути. Тя е Парашакти, висшата енергия, която в качеството на илюзорната сила Майа увлича въплътената душа (Джива) в мрежата на преходните проявления, с което я привързва към вечно въртящото се колело на живот и смърт. Затова тя, Шакти, се оказва съблазнителка, омагьосваща Джива на ложето на насладите, което неминуемо влече след себе си размножаване и болка. В същото време тя е и състрадателна майка, предизвикваща жажда за знания и влечение към свръхчувствен опит. И в крайна сметка именно тя надарява човека с духовно прозрение, водещо към осъзнаване на собствената неземна природа.

Известни удивителни истории за това как някои изтъкнати люде в Индия, чиито имена са на устата на всекиго, благодарение на нейната милост, едва ли не мигновено, са се превърнали в гении. Те са станали велики поети, писатели, драматурзи или философи без да търсят помощта на учители, често без да имат даже и начално образование. Съществуват също и много разкази за това с какви чудесни дарби тя е обсипвала неизвестни, но предани поклонници, развиващи по нейна милост такива способности, че са могли да предизвикат изглеждащите нерушими закони на природата.

Колкото и да се стараех обаче не можех да забележа в себе си и намек за подобна трансформация и след няколко години без видими промени стигнах до извода, че преживяното от мен е всичко, което ми е писано да видя от свръхестественото. Ужасното изпитание и ненамаляващият нито за минутка страх, преследващ ме толкова дълго време, малко усмириха страстта ми към експерименти със свръхестественото. Границата, разделяща обикновения свят от свръхестественото е така добре защитена, че даже най-умният човек не е застрахован от постоянните падания в многобройните дупки, лежащи по пътя му, ако всяка негова крачка не е направлявана от висшия разум. Изтъкнати личности както в древността, така и в наши дни, признават съществуването на този свръхразумен наблюдател, който не е нищо друго, освен мистичната личност, развиваща се в тях благодарение на активиране на Кундалини.

След произшествията, описани в предишната глава, живеех почти обикновен живот, с нищо не отличаващ се във всяко отношение от живота на останалите хора, ако не се смятат часовете за сън. Изразената активност на метаболичните процеси в нощните часове, проявяваща се като ускоряване на сърдечната дейност, появата на чувство на умора сутрин, а също и с динамика на сънищата, безпогрешно показваше, че моят организъм претърпява метаморфоза. На мен самия ми се струваше, че приличам на дете, изобщо не осъзнаващо великите промени, ставащи в малкото му тяло, насочени към това, колкото може по-скоро то да се превърне в мъж. Тази прилика се засилваше още и от моя начин на хранене, от ускорените процеси на обмяна, по-продължителния сън, учестения пулс и смекчаване, ако не и на пълно отсъствие, на симптоми за болести. Поради скрити от мен причини организмът ми функционираше съвсем не така, както преди.

Тялото ми стана мишена за някакви невидими, но свръхразумни жизнени сили, които, ползвайки се от допълнителната енергия, образуваща се в резултат на по-голямата консумация на храна и максималното й усвояване и умереността и дългите периоди на пълно полово въздържание, превъзпитаваха и преустройваха моя организъм отвътре, подготвяйки го за възможността да функционира на друго енергийно ниво. Постоянството на симптомите и самият механизъм на функциониране на организма ми под влияние на потоците от нова жизнена енергия свидетелстваха за това, че даже в това променено състояние жизнената дейност на всички мои органи се подчиняваше на определен отчетлив ритъм – неизменен атрибут на живота във всички негови форми. За човек в моята ситуация, подложен всяка нощ на пристъпите на необяснима дейност в тялото, беше голямо утешение да осъзнае, че то откликва по точен, систематичен начин. Това не би се случило, ако бяха взели връх хаотичните сили.

В самото начало погрешно сметнах нормалното действие на жизнената сила за разстройство на нервната система, съпровождащо се с непредсказуемо поведение на енергийните потоци. В древните езотерични трактати Кундалини се описва като богиня, като струяща лъчиста енергия, подобно на нектара на амброзията. Бидейки пробудена посредством силата на концентрацията и пранаяма, тя може постепенно да се издигне до връхната точка, разположена в областта на темето, благодарение на което бог Шива, обитаващ в съзнанието на йогина, ще вкуси истинското блаженство. Както твърдят текстовете, в процеса на издигане от своята обител, намираща се в основата на гръбнака, до темето тя оросява с нектара си шестте лотоса, съответстващи на най-важните центрове на нервната система, докато не достигне хилядолистния лотос, разположен в теменната област и не се слее в екстаз със своя божествен съпруг. Тогава въплътеното съзнание, освободено от оковите, удържащи го в земния свят, полита към невероятните висоти на самосъзнанието, където му се открива истината относно собственото безсмъртие.

Спускайки се обратно, Кундалини отново преминава през лотосите, прибиращи своите листенца след нейното преминаване. И накрая тя се връща в своето първоначално състояние в основата на гръбнака, увличайки след себе си временно освободеното съзнание. Йогинът, съзрял неописуема красота, отново се пробужда в обикновения свят, носейки със себе си краткия, но потресаващ спомен за полета в Безкрайността. В текстовете по Хатха-Йога има описания на тези лотоси, в които е посочено местонахождението на всеки един от тях, броят на листенцата, името на покровителстващото го божество и буквите от санскритския алфавит, асоциирани с него. Учениците медитират върху всеки лотос, започвайки от най-долния, мулдхара-чакра, разположен в близост до мястото на Кундалини.
Центровете, в които са разположени лотосите, се наричат чакри. Прието е пет от тях да се считат за центрове на жизнената енергия, свързани с мощни нервни възли, разположени на различни нива в областта на гръбначния мозък. Шестият е разположен в мозъка, в точката, която е проекция на точката в основата на носа (междувеждието). Седмата чакра е разположена в теменната област на мозъка.

От гледна точка на биологичната еволюция тялото и мозъкът на съвременния здрав човек трябва да служат на обитателя за постигане на по-високо ниво на съзнанието. Мозъкът, нервната система и основните жизнени органи би трябвало да съответстват на по-висок еволюционен стандарт, давайки възможност за се развие по-богата личност, но подчиняването на диктата на цивилизацията е довело до забавяне на този най-сложен механизъм. В това се заключава и основната причина, поради която човешкият организъм вместо да съдейства на процеса, активно се съпротивлява на прехода на друго енергийно ниво, който се явява необходимо условие за развитие на по-висша личност. На науката не са известни някакви начини на пречистване и пренастройване на организма, посредством които да стане по-способен да провежда през себе си тази сила. Все пак всички системи на Йога, независимо от различието в подходите, са насочени именно към тази подготовка. Кундалини е механизмът, благодарение на който биологичната промяна и настройка се осъществяват по най-ефективен начин.

Пробуждането на Кундалини е рядко, но естествено биологично явление. Що се касае до реалността на лотосите, върху които древните автори са концентрирали вниманието си, считам, че да се обсъжда това е напразно губене на време. Лично аз не съм открил никакъв признак на присъствие в нито една част на централната нервна система. На съвременно ниво на развитие на физиологията да говорим сериозно за тях означава да нанесем обида на разума. По-скоро, тяхното изобразяване е служило на учениците за указание къде трябва да концентрират вниманието си и къде са разположени най-много чувствителни центрове на мозъка и нервната система.

Освен това, лотосът, растящ в прозрачна вода, винаги се смята за символ на невинността и чистотата. С отричането на съществуването на лотоси и всичко, което се асоциира с тях, в никакъв случай не искам да принизя значението на огромната работа, свършена от древните автори. Техните достижения в тази опасна и трудна сфера може без преувеличение да се нарекат чудесни.
Идеята за лотосите, или чакрите, е била провокирана у древните учители от сходството на нервните възли в пробудено състояние с въртящи се дискове, озарени от светлина, или с напълно разлистил се лотос, блестящ под слънчевите лъчи. Сияещият кръг над главата, оцветен с всички цветове на дъгата и докосващ светлинните лъчи, преминаващи нагоре по гръбначния мозък, несъмнено напомня лотос, хранещ се от водата чрез тънко дълго стебло. При отсъствие на адекватна информация по физиология древните автори не са намерили нищо по-добро от това да изобразяват ярко озарени лотоси в местата на нервните възли, за да подготвят непосветения ученик за това, което го очаква.

Аз се спрях на този въпрос, само за да може читателят, запознат с текстовете, описващи Кундалини, да не се учудва, че нищо не споменавам за чакрите и лотосите, на които е посветена огромно количество литература. Никога не съм практикувал тантристка Йога, чийто главни особености са пранаяма, медитация върху нервните центрове и особени пози. Ако бях направил това с твърдата увереност в съществуването на чакрите, то, много вероятно, бих приел сияещите формации и светещите дискове, възникващи в различни нервни възли, разположени по дължината на гръбнака, за лотоси, и моето възбудено въображение напълно би могло да започне да рисува на тях букви и божества. Обаче по волята на провидението аз бях удостоен да видя уникалното явление, срещащо се, безусловно, в миналото, но неизучено в детайли и неописано досега просто и понятно без мъгливи думи и метафори. Колкото и поразително да изглеждаше това, аз бях убеден, че именно изпитваните от мен страдания са ми позволили да проследя биологичните процеси, стоящи зад тези явления.

Беше ми съдено да наблюдавам собствената си трансформация, която, макар и да не може да се сравни с великите метаморфози, случили се с древните мистици, или с постиженията на великите гении, все пак се явява истинска и съпроводена с огромни страдания. Но това, което наблюдавах и продължавам да наблюдавам в себе си и до ден днешен, толкова противоречи на научните представи, че, ако бъде потвърдено емпирично, ще направи революционен преврат във всички сфери на човешкия живот и човешката дейност.
Аз осъзнах факта (потвърден от пророците на много страни, основно в Индия, и не предизвикващ у мен ни най-малко съмнение), че в човешкия организъм, в областта на половите органи, се намира много фин и сложен механизъм, който, бидейки активен в обикновените хора, води до развитието на по висша личност от поколение към поколение. Внезапното пробуждане на този механизъм предизвиква бурна трансформация на нервната система и мозъка, което води към развитието на съзнание от по-висш порядък. Този механизъм се нарича „Кундалини” и се явява истинската причина за духовните феномени, биологическа основа за еволюцията и развитието на личността, а също и таен източник на всички езотерични и окултни доктрини.