Животът е желание

„За какво ти е смисълът? Животът е въпрос на желание, не на смисъл.“

Чарли Чаплин

Докато Мъдрецът в нас търси смисъла, то вътрешният Магьосник твори със силата на желанието. Според книгата „Силата на Кабала“, материята, от която е създаден човека, се нарича „желание“.

Традицията на Кабала не само че възхвалява силата на желанието като основен градивен материал на човека, но смята и че няма такова нещо като добри и лоши желания. Всички желания са добри и всички желания са духовни, защото нали точно те са материята, от която сме направени.

Например, желанието да бъдеш богат може да изглежда твърде материалистично, но докато се напъваме да печелим пари и да ставаме богати, ние преминаваме през толкова много различни опитности – поемаме рискове, трудим се, общуваме с другите, опознаваме как действа света и много много други неща така че накрая, когато богатството вече е спечелено, ние вече не сме същия човек. След това, дори и да загубим своето богатство, не можем да загубим това, което сме спечелили като опит, преживяване и развитие. А това е постижение на Душата.

Затова желанието е свещено. Въпрос на мъдрост е как да го постигнем в синхрон със законите на Светлината и преодолявайки Съпротивлението (друг термин от Кабала).

Камелия Хаджийска