За сайта

Espirited.com

е сайт, посветен на връзката между психичното здраве и духовното развитие на човека

Неговата цел е да подкрепи хората, преминаващи през кризи на личното си развитие или духовни търсения, защото именно те са носителите на новия вид съзнание. 

Стотиците публикации, посветени на пресечената точка между психичното здраве и духовното развитие, имат за цел да повишат  психологическата компетентност и емоционалната интелигентност на читателя при справянето с предизвикателствата пред неговото развитие и преминаването към по-високи нива на психично здраве.

Последни публикации

както психолози и психотерапевти, така и духовни учители, чиито идеи отговарят на критериите за психично здраве

"Невежеството е коренът и основата на всяко зло."
Платон

Една огромна част от човешкото страдание се дължи на неразбирането за това какво представлява човешката психика и каква е основата за правилните взаимоотношения между хората. Съответно, сдобиването със знание лекува. Статиите в този сайт създават условия за вътрешен диалог чрез общуването с автори – психотерапевти, писатели, духовни учители, чиито идеи отговарят на основните критерии за психично здраве и носят светлината на разбирането, познанието и себепознанието.

Съдържанието

е представено в пет раздела така, че да може да се чете като в книга

Психично здраве

Скала на психичното здраве Основни критерии за психично здраве Освобождаване от невротичното страдание Болката от въплъщението

Различните психотерапии

Когнитивна Поведенческа Системна Логоанализ Хуманистична Семейни констелации

Човешките взаимоотношения

Взаимоотношения Любовни триъгълници Родители и деца Как да помагаме

Индивидуация

Духовни кризи Индивидуацията Калцинацията Депресията Как се случват промените

Духовна интелигентност

Духовна интелигентност Кундалини Ел Колли Гопи Кришна Препоръчани книги

Чрез страницата "игри на синхроничност"

статиите могат да се четат и на принципа на случайността

Страницата е наречена така, заради името, с което създателят на аналитичната психология К.Г.Юнг нарича този акаузален принцип, който свързва явленията от психичния и материалния свят. 

Четенето на случаен принцип може да даде изненадващо точно и лично послание в отговор на наболял въпрос, но най-вече то е подходящо като средство за всекидневно напомняне в подкрепа за практикуването на новия начин на мислене.

Създател на сайта е

Камелия Хаджийска е психолог и психотерапевт с над двадесет и пет години професионален опит в работата с хора. Ако споделеното в сайта е дало подкрепа и светлина поне на един човек, поел по Пътя към себе си, дългите часове писане и усилията по неговото създаване си струват.

АВТОРСКИ ПРАВА Статиите и текстовете, написани от нея в този сайт, са предмет на авторско право и всяко тяхно разпространение е забранено.