Ошо за природата на ума

Ошо,  избрано от томовете на „Книга на тайните“

∗∗∗∗

„Умът не може да бъде истински здрав, защото самото му функциониране го прави болен, неспокоен, напрегнат, разтревожен. Самата природа на ума е такава, затова трябва да разберем каква е тя.

∗∗∗∗

На някой от въпросите е даден отговор, а от него ще създаде много нови въпроси. Проблемът е изпълненият със съмнения ум… Ако умът не изчезне, съмненията не могат да бъдат разсеяни…

∗∗∗∗

Умът не е нищо освен фина материя, умът може да се промени. Промени ума и когато погледнеш, ще видиш един друг свят. А изобщо да няма ум е основното твърдение на тантра – след това погледни света без посредник. След това нищо не може да бъде изопачено. За първи път гледаш света такъв, какъвто е. Ако притежаваш ум, ти продължаваш да създаваш света – продължаваш да налагаш, да проектираш. Затова най-напред промени ума, след това премини към отрицанието на ума.

∗∗∗∗

Умът е механизъм на желаене. Целта винаги се намира някъде в бъдещето; умът изобщо не се занимава с настоящето. Истината е в настоящето, а умът винаги е или в бъдещето, или в миналото. Затова умът и истината не могат да се срещнат.

∗∗∗∗

Умът е хитър, най-лукавото възможно нещо. Може да превърне всичко в проблем.

∗∗∗∗

Умът не притежава нищо, което е негово собствено. Той е просто едно натрупване.

∗∗∗∗

Умът живее с определения, закони, дисциплиниране. Умът е „ред“.

∗∗∗∗

Умът е преграда за разбирането.

∗∗∗∗

Умът е едно обуславяне. Привикнали сме с мислите… Ти всеки ден повтаряш едни и същи мисли… Мисловните модели са навици, които те карат да се чувстваш удобно… Ти си се инвестирал в твоите мисли: това е проблема.

∗∗∗∗

Умът може лесно да отиде от едната до другата крайност. Това е пътят на ума. Крайността притежава очарование за ума, защото по средата той загива.

∗∗∗∗

Умът може единствено да анализира! Сърцето синтезира… Затова науката никога не може да открие Бога.

∗∗∗∗

Западът винаги се е тревожил какво да направи с ума и е опитвал много подходи към него. Но в момента като че ли нищо не върши работа. Всяко нещо се превръща в мода и след това си отива… защото в рамките на ума най-многото, което може да се направи, е той да бъде подреден. Но след време отново ще се обърка. Да се подрежда ума е все едно да се строи къща върху пясък… Тя постоянно се клати и страхът, че ще се срути, непрекъснато е налице. …Излизането извън ума е единственият начин да бъдеш вътрешно щастлив и здрав, да бъдеш цялостен. След това се върни в ума и използвай този ум, но умът сега е средство и ти не се отъждествяваш с него…“


Ошо,  избрано от томовете на „Книга на тайните“