За необходимото страдание

 

„Тенденцията да се избягват проблемите, както и емоционалното страдание, с което са заредени, е основата на всички душевни болести. След като това е характерно за повечето от нас, то всички ние в по-малка или по-голяма степен сме психично болни, а някои отиват твърде далеч в стремежа си да избягат от трудностите и страданието.”

 Морган Скот Пек

„Неврозата винаги е заместител на необходимото страдание.“

Карл Гюстав Юнг