За гордостта

„От всички видове гордост, тази от собствената ти ученост е най-порочна.“

Багаван Шри Шри Сай Баба

Ако се чудите защо това идва при вас като част от „Уроците за любовта“, ето моят отговор. Допускала съм много грешки в отношенията си с другите, защото съм била убедена, че знам кое е най-правилното за тях в дадена ситуация. И най-многото, което това ми е давало, е усещането за превъзходството на собствената правота. Но не и чувството за любов! Затова, ако това е отговорът, който сега идва при вас, ето едно предложение – вижте дали в момента не сте зациклили в мисли на тема как вие знаете кое е най-правилното за другия и си спомнете, че има три вида работа – моята, чуждата и на Бога. И пуснете гордостта – ако тя реши да ви се покаже, разбира се.