Вярата не върши никаква работа

Първият от тринадесетте Кабалистични принципа на живота, представени в книгата „Силата на Кабала“ от Йехуда Бърг

Не вярвайте на нито дума от това, което четете! Вярата не върши никаква работа!

Известно е, че Кабала се занимава с древните въпроси, които открай време вълнуват хората, например:

* Има ли Бог?
* Защо животът е изпълнен с хаос, болка и страдание?
* Защо изобщо сме тук?
* Как можем да постигнем непрестанно себеосъществяване в живота си?

Някои казват, че Кабала не е просто светлината в края на тунела, а Светлината, която изпепелява и премахва самия тунел и отваря нови измерения на смисъла и съзнанието.

Кабала ни казва много неща: как и кога е възникнал светът, защо се връщаме към старите си лоши навици, защо упорито избягваме нещата, за които знаем, че са добри и полезни за живота ни, защо съществува хаосът, как да изпълним всеки свой миг със смисъл и духовна сила.

Това е впечатляващо твърдение – но не му вярвайте. Не вярвайте на нито една дума. Нито за миг. Самата идея за вяра предполага утайка от съмнение, докато знанието не оставя и следа от скептицизъм. То означава сигурност. Пълна убеденост. Във всяка клетка на тялото. В сърцето. В душата.

И така, моля ви, проверявайте всеки урок в тази книга. Прилагайте принципите в живота си. Изживявайте тези уроци и вижте дали животът ви ще се подобри. Вдишвайте ги и вижте дали „въздухът“ ще стане по- чист.

Много жертви са направени и много страдания са преживени, за да може днес една такава книга да стигне до вас и до цялото човечество. Ето защо за всички нас е важно да спазваме кабалистичния принцип, който гласи: „Духовното не търпи принуда“.

Йехуда Бърг