Справедливата цена

„Животът е справедлива търговия, в която всичко се регулира, когато му е времето.

За всичко, което вземате от него, вие рано или късно сте длъжни да заплатите своята цена.
Някои неща можете да заплатите предварително.
Някои неща сте длъжни да платите след доставката.
А някои – по-късно, когато ще бъде представена сметката.“

неизвестен автор

Ако това е отговорът, който „игрите на синхроничност“ донесоха при вас сега, замислете се дали това, което е повод за вашия въпрос, не е свързано с цената, която трябва да платите или вече плащате, за да имате това, към което сте се устремили.

Каква е тази цена? Готови ли сте да я платите? Дали вече не плащате за нещо, което сте получили в миналото и на пръв поглед изглежда, че няма връзка с настоящата ви ситуация? И аз вярвам, че получаваме толкова, колкото дадем – проблемът е, че когато сметките не се изчисляват с парични средства, не можем ясно да видим връзката между различните „сделки“ в живота си, както и да видим справедливия „баланс накрая“… Защото мерната единица се нарича „любов“ и нейните форми са стотици по-богати от всичките валути на света.