Човешките взаимоотношения

„Когато срещнеш някого, помни, че това е твоята среща. Както го видиш, така ще видиш и себе си. Както се отнасяш с него, така ще се отнасяш и със себе си. Както мислиш за него, така ще мислиш и за себе си. Никога не забравяй това, защото в него или ще откриеш, или ще загубиш себе си.“ Мериън Уилямсън, 

Чрез статиите, включени в категорията за Човешките взаимоотношения, ще разберете не само за различните аспекти в най-интимното партньорство и източника на най-голяма болка в него – любовните триъгълници, но и за духовния смисъл на човешкото взаимодействие – другият човек като огледало на нас самите. Също така, ще получите знания за психологическите аспекти на връзката родители-деца, как да сме по-добри в общуването и кой е правилният начин да помагаме.