За да можем да изберем доброто в живота, трябва да преминем през това място

„Докато сваляме един по един пластовете, ние се приближаваме към истинската си същност. Чистотата. Всеки отстранен слой разкрива тъга, недоволство и обида. Процесът не е…