Различните нива на психично здраве и религията

„Религиозните идеи несъмнено са подчинени на същата интерпретация чрез различните равнища на психично здраве, както и другите ценности или „митове“… Всъщност всички големи световни религии…