Действителност от първи и от втори порядък

Системният подход в психотерапията разглежда поведението на нарочения за болен индивид като израз на неуспешни опити да се нагоди към една не много здравословна семейна…