„Висше отклонение“

„Ако вашата осъзнатост е трайно установена във висшето Аз, бихте могли да бъдете наречени просветлено или реализирано Създание. Просветените хора все още функционират, осъзнавайки собствената…

Четвъртият грях

„По произход агресивността е почти еднозначна с активността.“ Д. Уиникът С този цитат започва главата „Астрология на агресията“ от Хауърд Саспортас в книгата „Динамиките на подсъзнанието„.…