Кришнамурти за единствената ефективна медитация

„Само безалтернативното осъзнаване може да доведе до недвойственост, до помирение на противоположностите във всеобщо разбиране и пълна любов. Ако обичате, можете да направите, каквото пожелаете.…