Архив
 
 
 
Self help
 

"През последните години направих огромно откритие по отношение на моята чувствителност и ролята й в живота ми. Винаги съм била много чувствителна към околния свят, но едва наскоро се научих да бъда чувствителна и към себе си. Преди това винаги казвах: "Обидена съм, ядосана съм." Бяха нужни много години, за да разбера чувствата си. Сега ми стана ясно, че преживявам нещата първо емоционално и че съм изцяло подвластна на емоцията. Ето защо, когато съм ядосана или наранена, знам, че това е естествената ми реакция и не трябва да виня хората за чувствата си. Вината не е в тях, а в моето преживяване. Това е начинът, по който разшифровам света". Шари Аринсон, автор на книгата "Раждане - когато духовното и материалното се слеят" Коментар: Отнема не просто години - а много години, за да започнем да разбираме чувствата си - без осъждане - както на другите, така и на себе си. Това е според моят опит, разбира се. Наскоро приятелка ми разк...

 
Мисъл на деня
 

"През дълги периоди от живота ми и по време на многобройни кризи съм изпитвала силно раздразнение. Не можех да разбера защо хората не виждат нито мен, нито истината... Мислех си, че са слепи. Но това беше урок за мен. Тяхната слепота отразяваше нещо в мен. Помислих си, че трябва да стана по-силна и да порасна, но това само втвърди пластовете. Днес знам, че ако светът около мен не се държи истински, това се дължи основно на факта, че аз самата не съм истинска. Днес цялото ми същество се стреми да достигне тази истина." Шари Аринсон, автор на книгата "Раждане - когато духовното и материалното се слеят". Коментар: Ако синхроничността ви донесе тази мисъл днес - време е за повече истинност, за повече автентичност. Един от начините, по които разбираме за съдържанията в нашето подсъзнание, са проекциите - първо виждаме кое е това нещо във външния свят, което ни дразни (или привлича), и след това търсим какво означава то за нас. И така ...

 
По Пътя на Духа
 

"Докато сваляме един по един пластовете, ние се приближаваме към истинската си същност. Чистотата. Всеки отстранен слой разкрива тъга, недоволство и обида. Процесът не е лесен и повечето хора несъзнателно изпитват силна съпротива. Чрез цинизми, омраза, презрение или насмешка те отричат необходимостта от истинската вътрешна съзнателна работа и не се вглеждат в себе си. В миналото не разбирах откъде идва тази съпротива. Та кой не би искал да бъде по-чист? Кой не би искал да разкрие диаманта в себе си? Днес разбирам. Днес знам, че с приближаването към същността пътят става все по-труден. С времето уроците стават все по-трудни. Колкото по-близо сме до своята същност, толкова по-силно е изкушението да спрем и да се отклоним от пътя. В нас бушува война между светлината и мрака. Войната в света е отражение на борбата вътре в нас. Тя произлиза от вътрешната битка. Щом направим опит да се харесаме и да се уважаваме, един вътрешен глас се п...