Архив
 
 
 
астро-психология
 

или "А са ни казвали, че любовта би трябвало да е радостно преживяване" За да е справедливо слънцето, което осветява различните начини на изразяване на негативните ни чувства във връзките ни, сега споделям и другия лъч от него. Той е точно обратният на разразяването на бурята навън, както се препоръчва в предишната публикация, защото той ни казва, че този път по-добре е да удържим тези чувства вътре в себе си - да стигнем до техните корени и да ги използваме в процесите по вътрешната ни трансформация. Това е така, защото този път прогресът, който е на път да се случи в живота ни, е вътре, а не вън от нас. Вместо да провокираме любимите си хора да се развиват като излизат от зоната си на комфорт, по-добре е ние да се развием - да опознаем любовта по един по-зрял и независим начин. Това е време, когато нещо в живота ни идва, за да разруши старите ни начини на свързване с другите и да отвори пространство за създаване на нови. Пре...

 
По Пътя на Духа
 

В книгата "Динамики на подсъзнанието" Хауърд Саспортас казва, че много е важно да не бъркаме Истинското , т.е. Автентичното Аз с концепцията за Висшето Аз. След което пояснява: "Истинското Аз е най-дълбоката част от индивидуалната ви природа - кои сте вие под всичките си фантифлюшки. Това е собствената ви личност: кои сте като отделно, индивидуално същество. Откриването на вашето Истинско Аз е процес на освобождаване от фалшивото Аз, което сте приели, докато сте израствали. За да стигнете до Истинското си Аз ще трябва да разчупите и да промените много от старите личностни модели. И... това може да бъде доста плашещо - да рискувате да се покажете като самите себе си, да вдигнете капака на защитите си. Така че, естествено, много хора се противят на Истинското Аз заради всичко, през което трябва да преминат, за да стигнат до него. Истинското Аз (обаче) не е едно и също с Висшето Аз. Свързването с Истинското Аз не означава непременно...

 
астро-психология
 

По-долу представям - със съкращения, откъс от книгата на Хауърд Саспортас "Боговете на промяната". В него той преразказва един от митовете в шумерската митология, който представя слизането на шумерската богиня на небесата - Инана, в подземието при нейната сестра Ерешкигал. Поводът за Саспортас да включи този мит в своята книга е да представи влиянието на планетата Плутон  - и какво се случва в живота ни, когато тази планета транзитира в хороскопа ни. А поводът аз сега на свой ред да го представя, е  защото Плутон е още едно от имената на архетипа на  Разрушителя. В астрологията той е символ на смъртта и трансформацията и когато сме под влиянието на негови силни транзити в живота си, ние преминаваме през Плутонови кризи. Те са Разрушителят в действие. Образността на мита, както е в случая, вероятно е най-добрият от всички начини да разберем за какво всъщност става дума, когато говорим за присъствието на този архетип в живота ни. Ет...

 
По Пътя на Духа
 

Една от целите на хуманистичната психотерапия е да подпомогне свързването на човека с истинската му същност. Тъй като това е една моя любима тема, за мен беше истинско удоволствие да прочета статията на Хауърд Саспортас за "Страхът от величието", откривайки нови детайли от нейната теория. Такива като понятието на Маслоу за "висшето отклонение". За да стане ясен този термин, ще трябва да се въведе един друг - Висшето Аз, което е различно от Автентичното Аз по това, че отива още по-надълбоко и включва и Душата - нашата духовна и неумираща същност. То е крайната цел на индивидуацията в Юнгианската анализа, тъй като едновременно обхваща най-интимната ни същина и онази част, която е универсална и която Карл Роджърс определя по друг начин - "колкото по-дълбоко навлизате в собствената си същност, толкова повече откривате цялото човечество." "Ако вашата осъзнатост е трайно установена във висшето Аз, бихте могли да бъдете наречени просвет...

 
От мен
 

В книгата "Динамиките на подсъзнанието",т.2 Хауърд Саспортас започва главата за "Астрология на агресията" с цитат от един много известен психоаналитик -  Д. Уиникът. И този цитат е: "По произход агресивността е почти еднозначна с активността." След което разкрива с примери от астрологията как в нас природно е заложен агресивният импулс (това е енергията на планетата Марс), и колко важно е той да не се потиска, а да намира здравословно изражение в живота. Основната теза е:  агресията е здравословно нещо - нездравословен може да бъде само начинът, по който тя се изразява. В предишната публикация "Здравословната агресия" аз вече споделих една преразказана от Саспортас история за змията, която постигнала просветление и станала светец, но като се отказала от агресията,  достигнала окаяно състояние. Тази история е един прекрасен пример за това КАК да изразяваме агресията си по здравословен начин. Змията се е отказала от това да убива...

 
Избрани статии
 

Това е една история от Ведите, преразказана в книгата "Динамиките на подсъзнанието" от Хауърд Саспортас и Лиз Грийн - едни от основните фигури в психологическото направление в астрологията. "Имало една змия, която всявала ужас в едно село. Тя хапела и убивала хора. Там пристигнал мъдрец, проповядващ своята философия за любов и духовно разбиране. Змията случайно чула една от лекциите на мъдреца и така се трогнала, че решила да приложи поученията му на практика. През нощта преживяла "внезапно просветление" и се зарекла да не хапе хората и вече да не бъде гадна. Около месец след това преобразената змия се държала като светец. Междувременно мъдрецът отишъл в друго село (обикалял селата). Накрая се завърнал в селището на змията. Пак я срещнал, но могъщата някога змия била в окаяно състояние - изтормозена, бита, подритвана и използвана. Змията заговорила мъдреца и казала: "Искам си парите обратно. Опитах от твоята философия на любов и дух...