Архив
 
 
 
Препоръчани книги
 

Отдавна не съм препоръчвала книга и сега, покрай един мой клиент, имам стимул да го направя. Това е книгата на Фриц Риман, "Основни форми на страх", която за моя радост я има и в свободен достъп он-лайн. Въпреки че вероятността мнозина вече да са я чели е голяма, тъй като е издадена през 2002 година, все пак реших да насоча внимането към нея, защото е една от наистина стойностните книги в областта на психологията, Тя е отлично четиво за всеки, който цени самопознанието. Благодарение на богатия си психотерапевтичен опит авторът много точно и конкретно успява да опише различните личностови типове и съответстващите им форми на страх. Изхождайки от своята клинична практика той успява да покаже болестта като екстремна форма на проява на нормални човешки нагласи, съществуващи в психиката на всеки един човек. Това съответства и на моя начин на мислене, повлиян от теорията за психичното здраве като скала, според която психичното здраве е ...