Архив
 
 
 
Мисъл на деня
 

"Само когато разберем, че животът ни тласка към тук-и-сега, е моментът, когато той придобива смисъл." П.Д. Успенски       Коментар: Въпросът за смисъла на живота е един от най-основните въпроси, който ме е вълнувал, откакто започнах малко по-осъзнато да го живея същия този живот. Затова оценявам красотата на тази кратка мисъл на Успенски. Тя ми дава необичаен отговор на моя най-важен въпрос. Сега разбирам, че въпросът за смисъла на живота наистина ме е отвеждал все повече и повече към осъзнаване на важността на "тук-и-сега" и че, вероятно, когато започна да живея тотално в настоящето, ще престана да търся отговора на този въпрос. Сякаш смисълът на въпроса за смисъла на живота има смисъл само като средство да стигнем до директното преживяване на тук и сега, само като инструмент за търсене на отговор, който е отвъд думите и който е свързан с качеството и преживяването на живота. Успенски е ЗНАЕЛ.  Камелия