Архив
 
 
 
По Пътя на Духа
 

"Няма никакъв правилен подход към живота „след” просветлението. Ние не сме длъжни да бъдем или да не бъдем някого, тъй като в сърцето си и в разума си съдържаме всичко, ние сме пълни. Какво означава  пълни? Това означава – да се стремим да включим в себе си всичко, което „се отличава” от всяка ограничена идея. Това означава да разберем това, че когато ние определяме нещо за  положително, в същия момент създаваме нещо отрицателно. Когато избираме идеал за знания, ни се налага да имаме работа и с невежеството, което се отличава от тези знания. Отделяйки идеал за святост, ние сме длъжни да се срещнем и с тези грехове, които го съпровождат, длъжни сме да поемем отговорността за това, че ние сме ги създали...Но ако останем отворени и не се съпротивляваме на отрицателното, ние не зависим от него. Ако признаем, че в нас винаги присъства уродливото, ние сме свободни да създаваме красотата. Ако знаем, че в нас има глупост, можем свободно д...

 
От мен
 

За духовно търсещия човек кармата е едно доста добре познато понятие. За мен то е средството да мисля за Голямата картина - тази картина, която не мога да "видя" с ума си, но която обяснява явления, които иначе не бих могла да разбера и приема, тъй като на пръв поглед ми изглеждат твърде отблъскващи със своята крайна несправедливост или безсмислена болка. В най-простата си дефиниция кармата е законът за причината и следствието, който управлява човешкия живот - не само в рамките на само един човешки живот, но и на много човешки животи, ако се вярва на теорията за прераждането. Това, което изглежда крайно несправедливо сега, може да се окаже акт на върховна Божествена справедливост, ако знаехме Цялата картина. Въпреки, че става дума за справедливост, за мен е важно да не гледам на този закон като закон за наказанието и възмездието, въпреки че често говорим за карма именно по такъв повод. Това е така, защото вярвам, че Бог не е ня...

 
Мисъл на деня
 

[quote] "Когато се научите да обичате в ада, ще се окажете в рая." Тадеуш Голас [/quote]   Коментар: Ако това е вашата мисъл на деня, може би, тя е добър повод да ви напомни днес да практикувате обичта към всичко, което се случи във вашия ден - вътре и вън от вас. Лесно е да обичаш милия, добрия, щедрия човек, но е трудно да обичаш грешника... И още по-трудно - ако този грешник се намира вътре в нас. Мнозина казват, че адът не е място, на което отиваме след като умрем, а се намира тук и сега - в нашите сърца. Може би днес има огромна възможност да се окажете в рая... просто малко безусловна обич към всичко, което донася денят ви, и ще бъдете там?   Камелия

 
Препоръчани книги
 

"Просветление – това е всеки опит за разширяване на нашето съзнание отвъд обичайните му предели. Може също да се каже, че съвършеното просветление е осъзнаването на това, че нашето съзнание въобще няма граници и че цялата Вселена е изпълнена с живот... Просветление – това е пребиваване в състояние на гъвкава осъзнатост, пребиваване в отворен разум. Просветлението е самият процес на разширяване, а не преход към нов набор от предели и ограничения." Тадеуш Голас, "Ръководство за просветление за мързеливи" "Ръководство за просветление за мързеливи" е една интересна книга, която ви я препоръчам, и която благодарение на превода на Петя Стоянова, мога да я споделя в електронен вид за четене тук. За живота на автора Тадеуш Голас  можете да прочетете в уикипедията (за английски четящите). А за руски четящите можете да посетите този линк . Преди да продължа нататък със споделяне на причините защо препоръчвам тази книга искам да благодаря...