Архив
 
 
 
От мен
 

"Спасението ти се намира не в действието на друг, а в твоята собствена реакция". Нийл Доналд Уолш Отговорността е първият, ама съвсем първият урок от уроците, с който ще работим в семинара в края на месеца. Без него, дори и да се чувстваме силни, тази сила не е вътрешна и, рано или късно, ще се сблъска с ограниченията за своето влияние във външния свят. Поемането на отговорността за живота ни не просто е мястото откъдето започва всяка психотерапия, то е единственото място, откъдето започват истинските и дълбоки промени в живота ни във всяка една сфера! Това са промени, които осъществяваме първо в себе си и след това виждаме как те намират отражение върху външните обстоятелства, които ни обкръжават. Това е същият този процес на промените, който Стивън Кови нарича "отвътре-навън" в своята книга "Седемте навика на високоефективните хора" и който започва от простото осъзнаване, че между външния свят и нашите реакции спрямо него има ...