Архив
 
 
 
По Пътя на Духа
 

Интересно е да се открие подобието между "процеса на диференциация в психологията" като средство и израз на психично здраве, от една страна, и "степените на християнско посвещение", представени от Рудолф Щайнер, от друга. В книгата си "Езотерична космология" създателят на антропософията представя седем степени на християнско посвещение, съответстващи на седемте страдания на Христос. Те са: "измиването на нозете", "бичуването", "тръненият венец", "носенето на кръста", "мистичната смърт", "полагането в гроба", "възкресението". Сред тях, във второто и третото посвещение, може да се видят много близки съответствия с това, което се нарича "диференциация" в психологията - "бичуването" описва процеса на емоционално отделяне и независимост от събитията и хората във външния свят, а "тръненият венец" - процеса на вътрешно обособяване между желанията, чувствата и мисленето от първоначалната им слятост в психиката на човека. Според Щайнер, "б...