Архив
 
 
 
По Пътя на Духа
 

Ето още малко от книгата на Робърт Шварц "Храбри души". Тя представя една от историите в книгата - случай на алкохолизъм, който е продължил повече от 4 десетилетия. Прескачам много от обясненията за това, какъв е смисълът за една душа да избере такова тежко житейско предизвикателство като алкохолизма - това може да е тема на отделна публикация... и направо отивам към цитата, в който много от нас биха се разпознали и без това алкохолизмът да е тяхна съдба. "Кой освен най-смелите души би се отделил от Любовта, която е тяхно право по рождение, за да я опознае по-добре? Както ни показва случаят на Пат, преживяванията на физически план не са това, което изглеждат. Онова, което някои биха дамгосали като слабост или отстъпление, всъщност е абсолютно, решително прегръщане на едно от най-големите предизвикателства, които е в състояние да планира душата... На повръхностно ниво светът действително може да види страх в Пат, така както самият то...

 
Препоръчани книги
 

Препоръчвам ви тази книга - "Храбри души" с подзаглавие "Сами ли избираме предизвикателствата преди да се преродим?" Нейният автор - Робърт Шварц, представя теорията за планирането на нашия живот на духовно ниво по такъв начин, че дори скептикът в теорията за прераждането и неумиращата ни душа би си казал..."Всъщност, защо пък не?" Всъщност, дори не е необходимо да вярваме в теорията за реинкарнацията, за да извлечем ползите от тази книга, защото, както пише Шварц: "Целта да напиша тази книга не е да ви убедя в абсолютната реалност на планирането преди нашето раждане, а по-скоро да предложа, в желанието си да бъда полезен, една идея, която ми помогна изключително. Моля само да размислите над подобна възможност. Не е необходимо да вярвате в концепцията, за да имате полза от нея. Необходимо е само да се запитате: "Ами ако все пак? Ако наистина съм планирал/а  това преживяване преди да се родя? Защо тогава съм го направил/а?" Самото ...