Архив
 
 
 
От мен
 

Продължение на същата тема - част 1, част 2 и част 3 , в която представям основните идеи от книгата на Робин Скинър и Джон Клийз "Животът и как да успеем", разглеждаща връзката между различните нива на психично здраве и религията. Разликите в разбирането на религиозните митове се проявяват и в различния начин, по който се тълкува понятието за добро от хората с различни нива на психично здраве.  А "доброто" за различните хора е различно според това как те гледат на "лошото". В най-ниските степени на психично здраве хората нямат никакви морални задръжки да преследват и да се стремят да наказват тези, които те са нарочили като носители на "зло". Това дори им доставя удоволствие. В средния обхват на скалата хората вече не преследват с ожесточение нарочените за зли, а реакциите им варират от омраза, подозрителност, негодувание и достига до нравствено неодобрение и желание да "спасят" различния от себе си. "По-нататък, в гор...

 
От мен
 

Продължение на статиите за "Различните нива на психично здраве и религията" - част 1 и част 2 Един от критериите за ниско ниво на психично здраве в областта на религиозните вярвания е възприемането на думите от свещените текстове буквално. Наред с черно-бялото възприятие и магическото мислене, характерни за мисленето на децата, това е още една особеност за този вид хора - те възприемат думите буквално. Ако в Библията пише, че змията е имала крака и че е възможно човек за няколко години да се окосми и превърне в животно, в някои от сега действащите християнски секти правоверните християни все още вярват точно в това. Както стана въпрос в предишна публикация по тази тема, на най-ниските нива на психично здраве не се допуска никакво инакомислие, лични тълкувания или несъгласие с Авторитета - и това се отнася както за семейства с ниско ниво на психично здраве, така и за религиозни общности. Именно забраната за свободно тълкуван...

 
От мен
 

Продължение на темата за връзката между психичното здраве и религията - част 1 По отношение на религиозните практики също има различия. Те се отнасят до това, че на най-ниското ниво на религиозно самосъзнание религията се възприема като нещо магическо, "като средство за осъществяване на желанията без признаване на научните закони и причинно-следствените връзки." (с.286 от книгата "Животът и как да успеем" с автори Робин Скинър и Джойн Клийз) Тук отново става дума за характеристиките на детското мислене, но този път не за черно-бялото мислене, а за магическото мислене. То се характеризира с това, че ако много силно пожелаеш нещо, то ще се случи. "Когато човек разсъждава по този начин, изглежда се смята, че осъществяването или неосъществяването на желанието зависи само от това, доколко силно той вярва в процедурата." с.286 Интересното в случая е, че желанията са много интимни, и обикновено не се преценява кой знае какъв ефект биха и...

 
От мен
 

Чувствам се по-спокойна да навлизам в дълбоките води на духовността, когато изхождам от здравата почва на психотерапията. Това ми дава сигурност и ориентир да не се подхлъзна, защото в областта на различните духовни теории и практики постоянно попадам на подводни камъни. Когато разполагам с вътрешни ориентири и критерии за психично здраве по отношение на това как изглеждат зрелите форми на обичта, отговорността, свободата, спонтанността, вътрешната цялостност и интегритет, ми е лесно да разпознавам моделите на духовна пропаганда с ниски нива на психично здраве. Както вече съм писала в различни публикации в този сайт, психичното здраве не е фиксирана, а е променлива величина и като такава има различни степени на проявление. В най-високите си степени психичното здраве обхваща изключително малък процент от населението - около пет процента в развитите капиталистически страни, където е проведено това изследване. В добавка различна ...

 
От мен
 

Скалата за психично здраве, представена в книгата на Робин Скинър и Джон Клийз "Животът и как да успеем" е едно от нещата, на които съм изключително благодарна, защото ми помогна да осъзная, че нещата не са това, което изглежда на пръв поглед и че хората, които усещат, че са по-долу от средностатистическите нива на "нормалност" и страдат от неспособността си да се адаптират към тях, всъщност може и да се окажат, че са "по-горе" в тази скала. Особено добре е да се знае това по отношение на организациите, които също имат своите своите различни нива на психично здраве и именно в това се съдържа обяснението защо индивиди с по-високи нива на психично здраве не успяват да се адаптират към организации с по-ниски нива на психично здраве. Има обаче и още нещо за връзката между психичното здраве с ценностите. То се отнася не само до организациите - отнася се до възгледите ни за Още по-голямото цяло - Живота и нашето място в него. "...когат...