Архив
 
 
 
По Пътя на Духа
 

Това е важна подробност от картата на житейските ни пътища. Тя се отнася до душевните процеси и може да бъде разбрана само през перспективата на теорията за прераждането и превъплъщаването на човешката душа. За някои хора подобно картографиране на душевните пътища може да се окаже много ценно, тъй като помага по-добре да разберат процесите, през които преминават. В духовната литература на най-различни места пише, че целта на младите души е съвсем различна от целта на по-старите души. Целта на първите е да развият собствената си сила и смелост, така че да постигнат успех в материалния свят. Затова те вървят към Света на материята като развиват различни способности, качества и умения, с които да бъдат успешни в този свят. Вторите имат съвсем друга цел - те се завръщат обратно към Дома. Тяхното пътешествие е стигнало до точката, в която вече е дошло времето да се завърнат обратно към Първоизточника. В поредицата от прераждания те веч...

 
Self help
 

Препоръчвам ви тази книга с автор Робин Норууд и подзаглавие "Духовен пътеводител в лабиринта от въпроси за човешкото съществуване". За да разберете малко повече за авторката и за това как тя пише, започвам с един цитат от нея: "Представете си, че пред вас застава някой и ви казва: „През следващите няколко години ще преминеш през големи трудности. Ще изпаднеш в постоянна депресия, която на моменти ще ти нанася големи вреди, и на няколко пъти съвсем ще припаднеш от нер­вни кризи. Ще се разведеш два пъти, за известно време ще загубиш и двете си вече пораснали деца, защото те няма да понесат да живеят с всичките ти проблеми. Ще развиеш тежки хранителни алергии, а ще имаш и дру­ги здравословни проблеми. О, освен това ще те унижат в професионално отношение, като те уволнят. Всичко това ще те накара да паднеш на колене и в крайна сметка ще те принуди да приемеш помощта, от която се нуждаеш, но не от психоаналитик, а като възприемеш ду...

 
Воинът на светлината
 

От доста време насам изследвам тезата, че човешкото страдание има два различни източника - личен и над-личностен, колективен. И, че има хора, които в по-голяма степен преживяват второто. Става дума за това, че произходът на тяхното страдание се отнася не само до техните лични съдби и обстоятелства в живота, а е свързан и с преживяването и отработването на страданието на по-големи групи от хора. Причината за това е, че тези хора имат по-силна (и пряка) връзка с колективното подсъзнание и, въпреки чисто личния начин, по който преживяват страданието, то има и над-личностен, над-индивидуален характер. За първи път този начин на мислене беше провокиран от книгата на Метхилд Шефер "Енциклопедия на цветята на д-р Бах" и описанието на цветето Mustard (полски синап). Според д-р Бах това цвете е подходящо за хора, които "са предразположени към изживяване на мрачни моменти или отчаяние. Сякаш черен облак ги обгръща и скрива светлината и радо...