Архив
 
 
 
От мен
 

[quote] "Христос се е родил и се ражда в сърцата и в душите на хората. Ако очаквате идването на Спасителя, отворете душата си, там ще се роди Той. Христос се ражда едновременно в много души. Когато Христос се роди в твоята душа, ти ще бъдеш полезен, както за себе си, така и за окръжаващите. Това значи пробуждане на човешката душа... Няма и в Космоса вън, и в мистичните дълбочини на душата вътре, по-пълно изявление на Любовта от онова, което ние олицетворяваме в Христа..."  Петър Дънов [/quote] В лицето на Петър Дънов езотеричното християнство има духовен учител от световна величина. Типично за тази традиция, и за Учителя от Бялото Братство, Христос е нещо вътрешно, а не външно - символ на вътрешни процеси, свързани с въплъщаване на Земята на най-висшите духовни ценности - "Божествената Правда, Божествената Любов, Мъдрост и Истина." Задавайки въпроса "Какво е Христос", той отговаря: "Христос е колективен Дух", то...

 
По Пътя на Духа
 

Страданието е неизменна част от процесите на духовната трансформация. Радикалните промени, които се извършват в най-дълбоките пластове на психиката ни, надхвърлят способността на ума да разбере мащаба на случващото се вътре в нас. Дори и да си мислим, че разбираме за какво иде реч, раждането на новото Аз е истинска мистерия, която по никакъв начин не е по-различна от зачеването и  износването на бебето в корема на майката. Как от сливането на две миниатюрни клетчици може да възникне същество с толкова сложна биологична структура като човешкото бебе е процес, който самите учени коментират с изумление. Същото обаче се случва и с раждането на новия Аз на човека - една истинска мистерия, съпътствана от дори още по-големи родилни болки. В статия, представяща етапите на развитие на човешката душа според Учителя Петър Дънов, Новораждането е петата фаза. Преди това са етапите на Обръщане, Покаяние, Спасение и Възраждане. След него са етап...