Архив
 
 
 
Self help
 

от   Ньошул Кхенпо 1.   Вървя по улицата. На тротоара има дълбока дупка. Падам в нея. Загубен съм... нямам надежда. Нужна ми е вечността, за да се измъкна. 2.  Вървя по същата улица. На тротоара има дълбока дупка. Правя се, че не я виждам. Падам отново. Не мога да повярвам, че съм на същото място. Но не е моя вината. Отново ми трябва много време, за да се измъкна. 3.  Вървя по същата улица. На тротоара има дълбока дупка. Виждам, че е там. И пак падам в нея... това е навик. Очите ми са отворени, зная къде съм. Аз съм виновен. Измъквам се незабавно. 4.  Вървя по същата улица. На тротоара има дълбока дупка. Заобикалям я. 5.  Вървя по друга улица.   Коментар: Тази "автобиография" е толкова прекрасна, че с удоволствие я споделям, т.е. пре-предавам нататък. Като погледна назад в моята автобиография виждам доста улици, които съм сменила и доста дупки в които съм падала - не само веднъж! Като погледн...