Архив
 
 
 
Воинът на светлината
 

Какво откриват психиатрите, когато отидат на коктейл Действа подкрепящо, когато прочетеш нещо, което и ти самият си мислиш, но не се говори масово за него. Точно така се почувствах, когато, водена от желанието си да разбера по-добре връзката между психичната болест и морала на човека, започнах да препрочитам книгата на д-р Морган Скот Пек "Хора на лъжата", [quote] "Неспециалистите са склонни да смятат, че хората, които се обръщат към психиатър, са патологични случаи, че в тях има нещо коренно различно от обикновените хора. Това не е така. Това може и да не ви се понрави, но психиатрите откриват на коктейли, конференции и в големите корпорации не по-малко психопатология, отколкото в собствените си кабинети. Не искам да кажа, че няма никаква разлика между хората, които посещават психиатър, и онези, които не го правят, но разликите са тънки и нерядко поставят "нормалните" в по-неблагоприятна светлина." Морган Скот Пек, "Хо...

 
Self help
 

"Защото мнозина са звани, но малцина избрани" е израз, който се среща на няколко места в Новия Завет (в евангелията на Матей и Лука) и който на времето не просто не разбирах, но и много се възмущавах от явната елитарност и несправедливост, които виждах в него. Едва по-късно започнах да разбирам, че зад явното има и нещо скрито. Благодарение най-вече на трудовете на Юнг започнах да откривам в библейските текстове символния език, на който архетипите в колективното несъзнавано говорят.  Но какво по-конкретно това означава за този израз? И каква е връзката му с психотерапията? Волята за израстване Тази връзка е проста - в работата си като психотерапевт съм свидетел на това, че хората реагират различно на терапевтичната ни работа. И тази разлика е се свежда до това, че докато едни се опитват да се измъкнат по някакъв начин от това, което иска да им каже страданието и да си останат същите, то други решават да платят емоционалната цен...

 
От мен
 

Да открия разликата между духовност и религиозност навремето за мен беше голямо облекчение. Болката, безсмислието и несправедливостта в света, в който живеех, ми се струваше толкова голяма, че само нещо също толкова голямо (всъщност, още по-голямо) можеше да ми помогне да намеря смисъл в тяхното съществуване. Проблемът беше, че традиционната религия нито по форма, нито по съдържание отговаряше на тези мои въпроси за смисъла. Нещо повече - не й вярвах. Виждах попове, чието излъчване и поведение не ми вдъхваше никакво доверие. Когато гледах лицата на светците в църквите, те ми изглеждаха твърде бледи, нещастни и изпити, за да имам и на тях доверие, че ще ми помогнат да намеря щастието в живота си. Образът на Христос за мен беше символ на безсмислено и изключително болезнено мъченичество, тъй като не разбирах как така са го разпнали, за да изкупи нашите грехове, но въпреки неговото изкупление нито светът върви на добре, нито аз в тоя св...

 
Self help
 

По-долу е цитат от книгата на Морган Скот Пек "Изкуството да бъдеш бог" (3), в който има много истина - от тази болезнената истина, от които са пропити книгите му, и която отговаря и на моите наблюдения. А, както вече много пъти съм писала в сайта, когато променим начина по който гледаме на себе си и на живота и се доближим до реалността, много от нашите проблеми изчезват от само себе си (виж Средното събитие). В дадения случай става дума за нашите вярвания за това, какъв е пълноценния живот. Много хора вярват, че пълноценния живот е щастливия живот. И това вярване става източник на допълнително страдание в живота им, защото не е вярно. Не е трудно да се види това - животът на Майка Тереза не е бил от най-щастливите. Не мога да си представя щастлив живот при всекидневната гледка на бедност и нещастие край себе си. Но според мен той е със сигурност много пълноценен живот. Да не говорим за живота на Исус Христос - ако приложим критерия...

 
Мисъл на деня
 

"Струва ми се, че най-характерното за тях (незрелите хора) е, че бездействат и се оплакват, че животът им не отговаря на изискванията им. От друга страна, свойствено на малцината напълно зрели хора е, че те смятат за своя отговорност - и дори за благоприятна възможност - да отговарят на изискванията на живота. Истината е, че когато разбираме, че всичко, което ни се случва, е предназначено да ни научи на това, което трябва да знаем в жизнения си път, започваме да гледаме на живота от съвсем друг ъгъл." Морган Скот Пек, "Изкуството да бъдеш Бог"

 
Споделено
 

цитати от книгата на Морган Скот Пек, "Изкуството да бъдеш Бог" "Всеки път, когато предприемаме някаква стъпка за разширяване на собствените си граници, ние го правим, преодолявайки инерцията на мързела или противопоставяйки се на страха. Едното наричаме работа, а другото смелост. В такъв случай любовта е или работа, или смелост, насочена към задоволяване на потребността, наша или чужда от духовно израстване. Формата, която любовната работа по принцип приема, е вниманието. А много важен начин, по който упражняваме вниманието си, е слушането и отделянето на време, за да бъдем наистина заедно с другия. Другата съставка - смелостта, се състои в поемането на риск: Рискът да загубиш. Един пълноценен живот е наситен с болка. ... С колкото повече любов живеем, толкова повече рискове поемаме. Най-големият риск е да пораснем. Истинската сигурност в живота идва, когато преминем през неизвестното в него. Висшите форми на любов са...

 
Споделено
 

от книгата на Морган Скот Пек, "Изкуството да бъдеш бог" "Второто най-разпространено погрешно схващане за любовта е, че тя представлява състояние на зависимост. Това най-често се изразява с думите, когато някой казва, че не може да живее без някой друг. Това обаче не е любов, а паразитиране. Когато ви трябва друг индивид, за да оцелеете, то вие паразитирате върху него. Тогава връзката е повече въпрос на необходимост, а не на любов. Състоянието на зависимост е неспособността да се изпитва цялостност или да се действа адекватно, ако някой друг не се грижи активно за теб. Пасивно зависимата личност е толкова заета да търси любов, че няма енергия да обича истински. Тя едва понася самотата и ако преживее раздяла с един партньор е склонна веднага след това да скочи към друг партньор само и само, за да не бъде сама. Зависимостта може да изглежда като любов, но всъщност е анти-любов. Тя търси повече да вземе отколкото да даде. Тя подхранв...

 
Споделено
 

от книгата на Морган Скот Пек, "Изкуството да бъдеш Бог" "Любовта не е чувство. Това е така, защото тя е действие. Тя е проява по-скоро на волята, отколкото на емоционалността. За този, който обича, не само е възможно, но е и необходимо да не се поддава на любовно чувство. Лесно и приятно е да откриеш доказателства за любов в чувствата си. Много трудно и мъчително е да търсиш такива доказателства в действията си. Примери за това има много в психиатричната практика – пациенти, които казват, че толкова много обичат семейството си, но вместо да правят това, което семейството им има нужда, не правят нищо... не се променят... обвиняват... не отделят внимание..." Коментар: Това е доста трудно за смилане, знам. Толкова сме свикнали да гледаме на любовта като на чувство, че не можем да си представим, че всъщност, може да е точно обратното. Но, както казва Морган Скот Пек - има много примери за това, че любовта-чувство може да бъде много ...

 
По Пътя на Духа
 

Знам от опит, че често хората отказват да извървят пътя на духовното израстване, защото не искат да платят цената за това. Тази цена има много лица - едно от тях е самотата. За тази цена говорят различни автори. Сега ще цитирам по-долу един от тях - Морган Скот Пек, в книгата му "Изкуството да бъдеш бог" (3). В този цитат е изразено най-важното за това как изглежда тази цена: "Друг товар, който съпътства по-високото съзнание и компетентност е самотата - резултат от надхвърлянето на границите на традиционната култура. Векове наред само малцина след милионите - като Сократ и Исус - несъмнено са се издигали над културните калъпи и опростенческото мислене на времето си. Сега, благодарение на масовите комуникации, психотерапията и Божията милост, бих казал, че стотици възрастни в нашата страна са на върха на вълната. Те мислят достатъчно добре, за да поставят под съмнение конвенционалното и ирационалното мислене. Оспорват сляпата предано...

 
Споделено
 

от книгата на Морган Скот Пек, "Изкуството да бъдеш бог" "Тайнството на любовта поражда безброй неверни истории... Когато обаче изоставим лъже-теориите, ние се отваряме да я преживеем в цялото й богатство. От всички погрешни теории за любовта най-широко разпространено е убеждението, че влюбването е любов. Въпросът е, че единствената причина за влюбването е осъзнатото или неосъзнато сексуално желание. И, че екстазът на чувството, характеризиращ влюбването, неизменно преминава – т.е. влюбването не е трайно. Именно, когато влюбването свърши, се отваря възможност хората да се заобичат истински – или да се разделят... Влюбването не е разширяване на его-границите, то е само частичната им временна загуба. Актът на разширяване изисква усилия, докато влюбването не изисква. След като чаровния момент на влюбване е преминал, границите се връщат на предишните си места, индивидът вече е загубил илюзиите си, но не е обогатил опита си. Ко...