Архив
 
 
 
Воинът на светлината
 

[quote]"Да се активира несъзнаваното, значи да се събуди божественото, Кундалини - да се започне с развитие на надперсоналното в индивида, за да се запази божествената светлина." К.Г.Юнг, "Психологията на кундалини-йога"[/quote] Колективното несъзнавано Вътре в нас, в по-дълбоките дебри на собствената ни психика, има "неща", което принадлежат на света на свръхчовешкото. Юнг ги нарича архетипи - тези формообразуващи принципи, които действат в човешката психика по същия начин, по който действат инстинктите - създавайки предразположености, желания и модели на реакция, които са еднакви за всички хора и които ни определят като равностойни представители на човешкия род. В това е един от най-ценните приноси на създадената от него аналитична психология - успява да намери научната аргументация, с която да докаже съществуването на този по-дълбок пласт в нашето подсъзнание, където се съдържат архетипите, и който той нарича "обективна психи...

 
Воинът на светлината
 

"Жените минават процеса на индивидуация предимно чрез страдание, когато е станало по правилен начин; изглежда че тогава в несъзнаваното има тласък на либидото. Ако човек може да се адаптира към дявола без  да бъде изяден от него, това води до осъзнаване." Мари Луиз фон Франц, "Анима и анимус във вълшебните приказки", с. 49-50 Не знам дали това е женският начин или просто един от начините, но определено си струва да знаем за него. Понякога е добре да заплашим баба Яга, че ако не млъкне, ще й се случи нещо наистина лошо. Така изразяваме мъжката част у себе си, която ни служи да поставяме граници като сме категорични. Тя е частта, с която се защитаваме от злоупотреби и се опълчваме срещу това, което е в разрез с нашите ценности и вътрешно достойнство. Понякога обаче е добре обратното - да избегнем директната конфронтация и, правейки крачка встрани, да не влизаме в излишни битки. Това означава да се адаптираме към дявола без той да н...

 
Воинът на светлината
 

"Млъкни стара вещице! Не може да задаваш въпроси на един герой. Донеси нещо за ядене и пиене или ще ти отрежа ушите и ще ти отсека главата, а от задника ти ще протече пясък!" Това  казва на баба Яга Иван - главният герой в руската вълшебна приказка "Царкинята девица", когато тя го посреща с думите: "Доброволно ли идваш или не?" След което баба Яга го нахранва обилно, а по-късно му помага и да намери пътя, който Иван търси. Човек не би си помислил, че това са магическите думи за обезвреждане на една зла сила, но ето че тази приказка ни казва точно това. И да са точно такива има определена логика. Разбираме за нея от анализа на Мари Луиз фон Франц на вълшебните приказки, от който става ясно, че злата вещица (баба Яга) е израз на деструктивната вътрешна женска част (негативната анима), а още по-конкретно (в тази приказка) - и на негативния майчин комплекс в мъжката психика. "Виждате ли, големият номер на майчиния комплекс в един мъж е...

 
Воинът на светлината
 

Едно от предизвикателствата в етапа на калцинацията е да се справим с фрустрацията от това, че нещата не се случват толкова бързо, колкото на нас ни се иска. Животът в материално тяло е ограничение - както в пространството, така и във времето. Но това ограничение има своя духовен смисъл. Да разберем кой е той ни помага Мари Луиз фон Франц в своя анализ на вълшебната приказка "Черната принцеса". Главният герой в тази приказка е една черна принцеса, заровена зад олтара на църквата, която нощем се събужда, излиза от железния си ковчег и изяжда войника, който я охранява. Това продължава така докато не се намира войник, който да се справи с нея и да се спаси от унищожителните й пламъци (а огънят, както вече знаем, е символът на калцинацията и неовладените страсти). Един от помощниците на войника в битката с принцесата е времето - когато принцесата идва в опасна близост до него, часовникът удря дванайсет и от това нейната сила изчезва. ...

 
Избрани статии
 

За хората, които преминават през огъня на калцинацията, има още нещо важно, което е добре да се знае. А именно, че основен предмет на извършваната промяна в този, първи от процесите на духовна трансформация, етап, е познавателната функция на мисленето (другите са чувства, интуиция и усещане - виж Таблицата за съответствията между алхимичните процеси и психологията). Именно начинът, по който мислим - т.е. как възприемаме себе си, света и мястото си в него, как интерпретираме нещата, които ни се случват, как разбираме и тълкуваме техния смисъл, е в сърцевината на алхимичната работа от етапа на калцинацията. Установила съм, че основната трудност на хората, които преминават през този етап, е именно изобретателността на ума им да се измъква, така че да не види очевидното. Хлъзгав е като риба! Изразът "както дяволът чете евангелието" описва много точно начина, по който умът действа тогава. Не случайно някои автори (например, Екхарт Толе...

 
Уроците на любовта
 

Много често жените (а и мъжете) са разпъвани вътре в себе си на кръст - дали да покажат чувствата си на мъжете, които ги ядосват, или да не ги покажат, да ги задържат у себе си. За съжаление няма един-единствен правилен отговор. И двата са верни. И двата са лъчите на справедливото слънце, което е справедливо именно защото грее и в двете посоки. Сега споделям само за единия от тях, за който се разказва в книгата на Мари Луиз фон Франц "Котката  - приказка за избавлението на женското начало" . В нея авторката анализира символното значение и интерпретация на различните елементи от румънската приказка "Котката". Един от тях е гръмотевичната буря, която помага на главния герой да види двореца, където живее омагьосана бъдещата му невеста. Въпреки че връзката между гръмотевичната буря и избухването на афекта е очевидна, не толкова очевидно е, че често пъти подобно избухване е носител и на инсайти. По този повод Мари Франц пише: "Обикнов...

 
Защо обичам Юнг
 

Духовното измерение на човешкото възприятие, за което стана дума в предишните публикации (Образи от светлина,  Снежната кралица и огледалото на дявола) може да бъде открито и в теорията на аналитичната психология на К.Г.Юнг. В дадения случай става дума за взаимодействието между съзнателното ни Аз (земната ни личност), и неговото несъзнавано ядро - архетипа на Цялостната личност (Бога в нас).  В книгата си "К.Г.Юнг- неговият мит в нашето време" Мари Луиз фон Франц пише: „Появата на проекция вероятно е свързана с огледално-симетричната връзка между Аз-комплекса и центъра на несъзнаваната личност. Способността за отразяване, от която произлиза цялото висше съзнание, е пряко зависима от тази връзка.“ с. 115 Взаимодействието по оста Аз - Цялостна личност в теорията на  юнгианската анализа, където "Аз-ът" е светлината на съзнанието, осветяваща образите, идващи от несъзнаваното ядро на личността, е много подобно на начина, по к...

 
Self help
 

Основното за принципа на синхроничността е, че по едно и също време се случват неща вътре в нас и вън от нас, които имат връзка помежду си. Синхроничността е израз на съвпадение във времето на съдържания с еднаква смислова стойност, но с различна проява - психична и материална. Както казват юнгианските аналитици, няма ясна граница между материята и духа: "Всъщност съзнанието прави конфликта между вътрешно и външно, като проецира едното като материално реално и другото като психологически реално, защото ние наистина не знаем разликата между материална реалност и психика. Погледнато обективно, ние се срещаме с нещо неизвестно, което понякога се появява като материя, понякога като психика, а как са свързани, все още не знаем. И алхимиците не са знаели. Това е тайната на живота, която се проявява едновременно психологически и материално. Ако я опишем отвън с един екстравертен статистически подход, се проявява като материя, а а...

 
От мен
 

"Слушайте, започваме! Когато стигнем до края на приказката, ще знаем повече, отколкото сега, защото ще приказваме за един лош магьосник. А той беше най-лошият от всички магьосници, защото беше самият дявол." Така започва приказката за Снежната кралица от Ханс Кристиян Андерсен. След което продължава с историята за едно изобретение на дявола - огледало, което изкривява нещата и обръща всичко наопаки. А огледалата, както стана дума в публикацията "Образи от светлина", са нещо много специално, защото са въвлечени в начина, по който се случва Божието творение. От религията и митологията вече знаем, че дяволът също е част от това творение - дървото на познанието в райската градина е божие творение; змията, която изкушава Адам и Ева да откъснат плода от това дърво, също е част от това творение. С други думи, грехопадението е част от Божия план - и дяволът също. Затова - слушайте! Вижте как изглежда тази част от вътрешните ни огледала, коя...

 
Воинът на светлината
 

И, ако от духовна гледна точка отчаянието съдържа в себе си скрита благословия, то понякога излизането от неговата дупка, крие опасност. Доста се чудех дали да споделя и тази информация за динамиката на вътрешните процеси и борбата между различните ни части, която също идва от юнгианската анализа и по-конкретно от цитираната от мен често напоследък Мари Луиз фон Франц, поради опасността от погрешно разбиране. Въпреки това реших да поема този риск. Защото за някои хора това може да се окаже много важно. Защото подобна опасност е реално съществуваща. И затова е добре да се знае. "Както знаете от коментара на д-р Юнг върху божественото дете, когато се ражда герой - и раждането на Христос не е изключение - винаги има наплив от деструктивни сили. Ето защо, ако някой има самоубийствена тенденция, тя ще бъде най-силна в момента, който може да се каже криза на оздравяването. В дълбока депресия или пълна шизоидна обърканост опасността о...