Архив
 
 
 
Уроците на любовта
 

[pullquote_left]"Срещата на двама човека е като среща на две химически субстанции. Ако нещо се случи, и двамата са променени." К.Г.Юнг[/pullquote_left] Подозирам, че това е предназначението на значимите връзки в живота ни - да ни променят. И колкото по-дълбоки са въвлечените чувства, толкова по-голям е потенциалът за промяна. Разбира се, дали този потенциал ще бъде използван в позитивната или в негативната му форма, зависи от мисленето и ценностите на човека. За мен, обаче, все по-ясно става, че именно в полето на човешките отношения се съдържа истинската духовна практика на съвременния западен човек, защото в тях се съдържа както въпросът, така и отговорът на това какво е любовта. Има обаче и още нещо. Склонни сме да мислим, че преживяванията ни в общуването с другия човек са резултат от смесеното взаимодействие на два фактора - собствената ни психика и чуждата психика. В действителност има и още един, трети фактор - проду...

 
По Пътя на Духа
 

[caption id="attachment_18873" align="aligncenter" width="495"] Scott Erickson, FORGIVE THY BROTHER[/caption] Това, което превръща любовните триъгълници във възможност за дълбока духовна трансформация е фактът, че единственият позитивен начин за справяне с предателството - прошката, не е продукт на его-волята, а идва от източник, който е различен от желанието на съзнателната ни нагласа. В книгата си "Взаимоотношенията и как да оцелеем в тях", Лиз Грийн коментира думите на Джеймс Хилман за "славата на прошката като важен духовен опит и като акт на божията милост": "Аз не вярвам, че истинската прошка може да дойде по друг начин. Тя е акт на Божията благодат. Не може да бъде създадена чрез усилието на волята. Много е тъжно да чуеш как предаденият казва: "Прощавам ти", но не защото наистина го чувства със сърцето си, а за да накара изневерилия партньор да се върне обратно. Отдолу може изобщо да няма прошка - макар че това може да е м...

 
Невероятната Лиз Грийн
 

"Безотносително колко много това може да ни коства, ние имаме нужда от триъгълниците заради нашите души. Триъгълниците отварят и потенциално ни разкриват неща за нашата най-вътрешна природа. Това, може би, е една от причините защо опитите за "сексуална революция" толкова често да стават досадни и отегчителни. Няма напрежение и няма конфликт. Вътрешният ни свят вече не е предизвикван." Лиз Грийн, "Relationships and How to Survive Them" Освен за приноса на Фройд в разбирането на Едиповите битки и скритата динамика на любовните триъгълници, Лиз Грийн има още нещо, още по-важно, да каже за архетипната природа на вечния триъгълник и то е, че той е ключов фактор в процесите на духовната трансформация на човека. Причината това да е така е, че драмата на любовния триъгълник отваря рана, която може да бъде излекувана само на нивото на душата. Драма, в която чувствата на унижение, отхвърляне, наранена самооценка и желание за отмъщение...

 
Уроците на любовта
 

Темата за любовните триъгълници няма да бъде изчерпателно представена, ако не разгледаме и т.нар. "защитни триъгълници". Това са връзки, в които човек панически бяга от дълбоко обвързване само с един човек, защото при евентуална раздяла с него, той не е способен да понесе интензитета на чувствата. По правило, такъв човек има още един, паралелен на основния си, партньор, чрез който се подсигурява, че при евентуална раздяла с единия от двамата, той все пак ще може да оцелее. Мотивите за влизането в подобни триъгълни взаимоотношения са изцяло защитни, защото човек е крайно емоционално уязвим - дълбоко в себе си той не е уверен в собствените си качества, и това, заедно с предишни любовни разочарования, го е довело до създаване на защитна житейска философия, според която няма трайна любов, а само преходни романтични увлечения. По-долу споделям своя превод на два цитата от книгата на Лиз Грийн "Взаимоотношенията и как да оцелеем в тях"....

 
астро-психология
 

Продължавам с превода си на статията на Лиз Грийн за психологичната динамика на любовните триъгълници. Този път, за хората, които могат да разчитат рождените си карти, има включени и астрологични сигнификатори. Става дума за аспектите между планетата на любовта - Венера, с трудните Сатурн и Хирон - аспекти, които сочат за наличието на емоционална несигурност в детството. Както ще стане ясно от текста по-долу, когато сме малки, на нас ни е невъзможно да мислим алхимично и да виждаме позитивен смисъл в страданието и отхвърлянето от родителя. След това порастваме, но тъй като раната от дълбоката емоционална несигурност в детството е останала, тя продължава да оказва подмолно влияние върху бъдещите ни интимни партньорства. И, ако не обърнем специално внимание на тази рана и не я излекуваме, в средата на живота ни тя отново излиза на повърхността. По-точно, избухва като бомба със закъснител, вкарвайки ни в драматичен любовен триъгълник...

 
Невероятната Лиз Грийн
 

Ето още малко знание от Лиз Грийн за скритата психична динамика на любовните триъгълници  - превод на още една част от статията й за "Вечният триъгълник" (The Eternal Triangle, by Liz Greene). Предишната статия представи гледната точка на психоанализата на Фройд, според която причината за любовните триъгълници са нерешените Едипови битки за спечелване на единия родител и съревнование с другия. Този път Лиз Грийн навлиза още по-надълбоко в разкриването на архетипните основи на взаимоотношенията между тримата - Предател, Предаден и Инструмент на предателството, като добавя и приноса на аналитичната психология на К.Г.Юнг. Според юнгианската анализа, триъгълните отношения в живота ни се дължат на специфично разцепване на "анимата" и "анимуса", което представлява съвместяване на две противоположни съдържания в един и същи образ - образът на вътрешната жена в душата на мъжа се нарича анима, а образът на вътрешния мъж в душата на жен...

 
Невероятната Лиз Грийн
 

Дори и аматьорите в психологията знаят за едиповия комплекс - тази ключова идея в психоанализата на Фройд, според която в определена възраст, между три и пет години (фалическата фаза от психосексуалното развитие) детето насочва либидото си към родителя от срещуположния пол, докато в същото време преживява чувства на съперничество към родителя от същия пол. Това е възрастта, в която, ако едиповият конфликт не се разреши по един удовлетворителен за детето начин, той продължава да се възпроизвежда и в живота му и като възрастен индивид. Това означава да се привлича от хора, които вече са обвързани, както и да преживява отчетливо съперничество към представителите на собствения си пол. Накратко, да влиза в любовни триъгълници. Тъй като темата за любовните триъгълници е много важна, реших да преведа част от статия на невероятната Лиз Грийн, която разглежда приноса на Фройд към изследване на нейния архетипен характер. Статията се каз...

 
По Пътя на Духа
 

"Човек може да бъде дълбоко депресиран и напълно да не осъзнава чувствата си... Определението за клинична депресия включва отказа на човека да признае, че дълбоко е отчаян. Много от депресираните хора обикновено не знаят, че са нещастни, защото не могат да изразят злощастието, те показват симптомите на депресия. Мотаят се, забравяйки да се измият или погрижат за себе си и бъркотията, натрупана в кухнята, те нямат енергия и не могат да станат от леглото. Не са в състояние да си кажат: "Аз съм наистина окаян и нещастен, защото се чувствам така самотен." Депресираните хора не знаят как се чувстват. Ако бяха наясно, нямаше да страдат от депресия. Тя е състояние, откъснато от чувствата. И обикновено под повърхността си депресията включва силен гняв, заедно с усещането, че си бил изигран, управляван или възпрепятстван по някакъв начин. Но тези чувства обичайно са подсъзнателни." Лиз Грийн, "Изкуството да откраднеш огън", с. 83 Лиз Грий...

 
Self help
 

"На мен винаги ми се е струвало, че вината не е истинско чувство, а по-скоро защита срещу усещанията - на самота, грозота, лошота и вероятно на угризение. Вината е защита срещу истинското страдание. На вас може да ви звучи еретично, но във вината има нещо силно манипулативно и хлъзгаво. Когато хората заобясняват колко виновни се чувстват за нещо, нерядко ми се струва, че това е някак нереално. То изисква публика. Угризението е много по-дълбоко и по-болезнено, и никакви слушатели не могат да го изкупят, защото то е конфронтация със собствената ни душа... Угризението може да бъде свързано с някаква дълбоко присъща нравственост, която е част от вътрешната същност, докато вината се свързва с нарушения спрямо колективната етика. Угризението често е начало към придвижване към действителността, към приемане на собствената двойнственост - с други думи, на депресивното положение на Клайн... Вината, да го кажем грубо, е вид психичен антидепрес...

 
От мен
 

"Животът, изглежда, има дразнещ начин да прави така в онези сфери, в които сме неуравновесени. Именно това има предвид Новалис, че характер и съдба са две имена на един и същ принцип." Лиз Грийн Това е коментарът, който тази много уважавана от мен юнгианска психоаналитичка и астроложка прави по повод анализа на рождената карта на една жена, която цял живот попада в ситуации, в които нейните емоционални нужди не са били удовлетворени и е преживяла серия от разочароващи връзки. "Тя е неподвижен знак затова й липсват гъвкавост и способност да се огъва под напора на вятъра. Представата й за живота е наситено романтична и когато иска нещо, Барбара го иска много много силно; тя няма благосклонно да възприеме, когато я възпрепятстват...Качествата, които трябва да развие идват при нея под формата на ограничителни ситуации и незаинтересовани хора, които оставят емоционалните й нужди неудовлетворени." Лиз Грийн В дадения случай, характерът...