Архив
 
 
 
Self help
 

Бих искала да ви споделя една история, която прочетох в книгата "Елементът" на Кен Робинсън. Това е житейската история на Джон Уилсън - един човек, променил с дейността си живота на милиони хора. На 12 годишна възраст Джон Уилсън, ослепява в поради инцидент в часа по химия. Вместо вода, в съда за експерименти е имало течност, която избухва и в резултат на експлозията много от децата са сериозно ранени, стените на класната стая също са разрушени, а самият Джон, който е най-близо и е трябвало да проведе експеримента, загубва зрението си. По всички критерии за късмет и съдба, това бихме могли да го определим като човешка трагедия. Но не и според Джон Уилсън. В интервю пред лондонския вестник Таймс по-късно той споделя: "Дори и тогава не приех случилото се като катастрофа". Вместо това продължава образованието си в училище за слепи деца, където научава брайловата азбука, а по-късно  завършва и право в Оксфорд. В книгата "Елеме...