Архив
 
 
 
По Пътя на Духа
 

Ето още малко от книгата на Йехуда Бърг "Силата на Кабала", в който става по-ясен смисълът на споделените от мен през последната седмица идеи/текстове от тази книга, а космогонията на Кабала  придобива все по-тясна връзка с нашия всекидневен човешки живот. В него се обединяват предишните идеи - теорията за реактивността и всичко, което досега този прекрасен автор ни разказа за Светлината, Съсъда, Големия Взрив, царството на 99% и цартвото на 1%, както и на завесата, която я разделя, за да обяснят смисъла и целта на човешкия живот. "Когато се вгледаме в света на 99%, откриваме четири ключови свойства на Светлината, които сме наследили и които трябва да изявим в нашия свят, за да премахнем Срамния хляб. Това са: Да бъдеш причината Да бъдеш Създател Да контролираш Да споделяш В нашия физически свят тези четири свойства се сливат в едно... АКТИВНОСТ! А всички характеристики на Съсъда, т.е. на човечеството, могат да се...

 
По Пътя на Духа
 

Ето още нещо от книгата "Силата на Кабала" на Йехуда Бърг. Останалото можете да си го прочетете лично, ако решите, че книгата си струва:) - там ще разберете и за останалите кабалистични правила на играта... "Повечето хора са склонни да избират пътя на най-малкото съпротивление в живота. Търсят лесните и удобни ситуации. Но комфортът не носи трайна Светлина. Трябва да се научим да бягаме от зоните на комфорта и да се хвърляме с главата надолу в неприятните ситуации. Именно в тях можем да приложим най-много Съпротива. Може да изглежда трудно, но трябва да се радваме на проблемите и пречките, а не да ги избягваме. Те са истинските възможности и най-краткият път до преобразяването, израстването и, в крайна сметка, до щастието. ...Представете си, че се намирате в тежко финансово затруднение. Бог ви се явява и казва, че ще ви дава по един милион долара всеки път, когато нещо ви нарани и ядоса - стига напълно да се откажете от реакция. ...

 
По Пътя на Духа
 

Ето и крайния смисъл на всичко, което досега споделих с вас от книгата "Силата на Кабала" на Йехуда Бърг - започвайки с историята за Енергията, Желанието, Съсъда, Срамния хляб, теорията за Големия Взрив и Реактивното поведение. "В живота имаме два възможни избора: 1. Да реагираме на ситуацията и в този случай душата ни ще се възпротиви на Светлината, което ще ни остави в мрака на еднопроцентовия свят. 2. Да се възпротивим активно на стремежа да реагираме, свързвайки се по този начин със света на деветдесет и деветте процента. Втората възможност премахва Срамния хляб и отваря път на Светлината, която изпълва живота ни в определените обстоятелства. Иначе казано, когато се възпротивим на реакцията, преобразуваме някаква своя страна - а в това се състои смисълът на съществуването ни. Автоматично се свързваме със света на деветдесет и деветте процента и ни огрява съответното количество Светлина. И така нашият пети духовен п...

 
По Пътя на Духа
 

Продължение от предишните текстове от книгата "Силата на Кабала" на Йехуда Бърг, в която става ясно защо сме избрали да ни е трудно, объркано и болезнено и как картината за Големия Взрив обяснява причината, за да има всичко това. Ето какво пише авторът по въпроса: "Имало едно време един мил възрастен майстор на пъзели, който притежавал магическа сила. Най-голямо удоволствие му доставяло да създава прелестни картинни пъзели за децата в квартала. Това не били обикновени пъзели. Били вълшебни - когато и последното парченце попадало на мястото си, от образа започвала да се излъчва светлина, изпълваща децата с радост. Трябвало само да гледат картината. Нищо повече. За децата това било по-хубаво, отколкото да изядат десет хиляди шоколадови бисквити и да изпият десет хиляди чаши мляко. Един ден майсторът на пъзели наистина надминал себе си. Той нарисувал най-прекрасната си картина, с вълшебни бои от звезден прах и специални четки с обк...

 
По Пътя на Духа
 

от книгата на Йехуда Бърг "Силата на Кабала" "Някога, много отдавна, преди дори да съществува представата за времето, имало само една проста реалност... ЕНЕРГИЯТА. Тази сила била изначална. Изпълвала вечността. Простирала се до безкрая. Нямало понятие като време, пространство и движение, защото според Кабала тази безпределна Енергия била единствената реалност. Нямало нищо друго. Нищичко. Само чиста, безкрайна, всепроникваща сила на покой.... В Кабала тази вечно разширяваща се Енергия на даването се нарича още Първопричина... За да осъществи своята природа, безграничната сила на Енергията създала получател - в Кабала той се нарича Съсъд - с когото да сподели своята същност. Представете си чаша пълна с вода. Водата в чашата съответства на Енергията. Чашата е Съсъдът, който получава и съдържа Енергията. Съсъдът обаче не е физическо тяло, а по-скоро сила - интелигентна, нематериална есенция. Природата на Съсъда е безкра...

 
По Пътя на Духа
 

От книгата на Йехуда Бърг "Силата на Кабала" "Според Кабала, съществува завеса, която разделя нашата действителност на две части, които Кабала определя като един процент и деветдесет и девет процента. Царството на единия процент обхваща нашия физически свят. Но той е само мъничка част от Всемира, само онова, което възприемаме с петте си сетива - което можем да помиришем, опитаме, докоснем, вкусим, видим и чуем. И е само частица от цялото. От другата страна на завесата е царството на деветдесет и деветте процента, което обхваща огромната част от действителността. В царството на единия процент животът има неприятния навик да ни хваща неподготвени. Страдаме от така наречения Синдром на внезапността: "Той получи внезапен инфаркт." "Изведнъж той изскочи пред нея." "Неочаквано се оказахме без пари." ... Но има ли наистина такова нещо като "внезапност"? Не, казва Кабала. Абсолютно не. Винаги има скрита, невидима прич...

 
Self help
 

"От книгата "Силата на Кабала", автор Йехуда Бърг "Кои сме ние? От какво се състоим? Какъв е нашият материал, нашата същност, сърцевината ни? От какъв първичен елемент сме направени? Случвало ли ви се е наистина да се замислите по този въпрос? Кабала ни определя с една-единствена дума: ЖЕЛАНИЕ! Когато Кабала ни определя с думата желание, това не е метафора. Желанието действително е нашето изконно качество. То е материалът, от който сме направени. Нашата същност. Желанието е онова, което ни движи. То е нашият двигател. Всички представляваме ходещи желания, всички постоянно се стремим да осъществим онова, което жадуваме. Сърцата ни бият, кръвта ни тече, телата ни се движат само, защото има желание, порив, който се стреми към осъществяване. Кабалист Рав Ашланг пише, че човек не би си помръднал и пръста без някакво вътрешно желание. На езика на Кабала желанието се нарича Съсъд. Съсъдът е като празна чаша, която се стреми да б...

 
Препоръчани книги
 

Препоръчвам ви тази книга - тя е от онези редки книги, които успяват да преведат сложността на големите духовни текстове на прост и достъпен език. С послания, които поразяват с яснотата и убедителността си - и поради това, може да повлияят силно върху начина, по който гледаме на света и на себе си. Книга, в която първото от дванадесетте кабалистични правила на играта е :"Не вярвайте и на дума от това, което четете. Подлагайте на проверка научените уроци." Останалите кабалистични правила на играта са: 2 .Съществуват две действителности – нашият Свят на мрака – светът на единия процент, и Светът на Светлината – светът на деветдесетте и девет процента. 3. Всичко, което човек наистина иска от живота, е Духовна Светлина. 4. Целта на живота е духовното преобразяване от реактивност към активност. 5. В момента на преобразяването ние се свързваме с царството на 99-те процента. 6. Никога, ама никога, не винете другите или външните обст...